Kemin uuden jät­ti­teh­taan val­mis­te­lu etenee – teh­das­alueel­la ta­pah­tuu jo mo­nen­lais­ta näkyvää

Metsä Group aikoo uusia Kemin sellutehtaansa joka tapauksessa jossain vaiheessa. Vanhat, suojelemattomat saharakennukset on melkein kaikki jo purettu.

Metsä Groupin Kemin Polar King -hankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoo, että jättitehtaan tulemista valmistelevat työt ovat jo käynnissä monin paikoin tehdasalueella.
Metsä Groupin Kemin Polar King -hankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoo, että jättitehtaan tulemista valmistelevat työt ovat jo käynnissä monin paikoin tehdasalueella.
Kuva: Jussi Saarela

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee projektijohtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan suunnitelman mukaisesti siten, että investointipäätös voidaan tehdä ensi vuoden kesällä.

– Hankesuunnittelulla luomme edellytykset uuden, suuren biotuotetehtaan rakentamiselle ja sen investointipäätökselle. Investointipäätöksen jälkeen tehtaan rakentaminen alkaisi Kemissä välittömästi.

Kemin tehtaan rakentaminen kestäisi kaksi vuotta eli saman verran kuin vuonna 2017 käynnistyneen Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan.

– Meillä on kokemusta tällaisen suuren investointiprojektin tekemisestä Suomessa. Äänekoski on yksi maailman kilpailukykyisimmistä tehtaista ja käy tälläkin hetkellä täysillä. Kemin mahdollinen biotuotetehdas olisi luonnollinen jatkumo Äänekoskelle, Johansson sanoo.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo, että uusi tehdas nousee Kemiin jossain vaiheessa joka tapauksessa, sillä elinkaarensa loppupäässä olevaa vanhaa tehdasta ei kannata enää uusia pala palalta.

Tehdasalueella tapahtuu jo monenlaista näkyvää. Suunnitelmien mukaisesti edenneillä valmistelevilla töillä metsäyhtiö varmistaa uuden tehtaan rakennustöiden sujuvan aloittamisen. Valmisteluun sisältyy muun muassa tulevan tehdasalueen maa-alueiden siistimistä, puuston kaatamista ja rakennusten purkamista. Käytöstä poistettuja, suojelemattomia saharakennuksia purettiin jo kesällä runsaasti.

– Puramme nyt Sahansaaressa 21 rakennusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 50 000 kuutiometriä. Aika pitkälle rakennukset on jo laitettu nurin, Johansson kertoo.

Metsä Groupin Kemin tehdasalueelta on purettu pois entisiä saharakennuksia uuden mahdollisen jättitehtaan toimintojen tieltä.
Metsä Groupin Kemin tehdasalueelta on purettu pois entisiä saharakennuksia uuden mahdollisen jättitehtaan toimintojen tieltä.
Kuva: Jussi Saarela

Tehtaan ympäristöluvitus etenee aikataulussa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) arvioidaan uuden biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkistetaan syyskuussa.

– YVA-prosessi päättyy, kun valvova viranomainen eli Lapin ely-keskus antaa perustellun päätelmän tästä meidän selostuksesta. Seuraava yleisötilaisuus YVA-selostuksesta on tänä syksynä Kemissä, Johansson sanoo.

YVA:n rinnalla valmistellaan ympäristölupahakemusta, jonka yhtiö jättää aluehallintovirastolle (avi) tänä syksynä. Päätöstä luvasta yhtiö odottaa ensi vuoden alkupuolella.

Uudesta jätistä on tarkoitus tehdä moderni biotuotetehdas, joka on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Polar Kingiksi nimitetty tehdashanke on 1,5 miljardin euron arvoinen, mikä tarkoittaa, että se on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi..

Uusi jättitehdas käyttää puuta 7,6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja tuottaa vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia sellua, josta noin 70 prosenttia menee vientiin ja loput samalla tontilla sijaitsevalle Metsä Boardin kartonkitehtaalle. Nykyisen Kemin sellutehtaan tuotanto on 0,6 miljoonaa tonnia vuodessa ja puuntarve 3,1 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puu tulisi jättitehtaalle pääosin Suomesta. Tuontipuuta voi tulla esimerkiksi Ruotsista, Venäjältä ja Baltian maista.

Biotuotekonseptissa puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti. Biotuotetehdas mahdollistaa myös uusien tuotteiden valmistamisen. Kumppanuusverkostossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä.

Yhtiölle valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä tekstiilikuituja valmistava koetehdas Äänekoskelle, jossa toimii jo yhtiön biotuotetehdas. Koetehtaan uusi teknologia perustuu suoraliotus-menetelmään, joka hyödyntää uutta, sellua liuottavaa yhdistettä.

– Jos Äänekosken koelaitos on menestyksekäs ja sen konsepti on toimiva, niin on mahdollista, että varsinainen tekstiilikuitutehdas voitaisiin rakentaa vaikkapa Kemiin, Johansson sanoo.

Uuden tehtaan sähköenergiaomavaraisuus olisi 250 prosenttia eli se tuottaisi paljon enemmän sähköä kuin itse käyttäisi. Fossiilisia polttoaineita se ei käyttäisi.

Hankesuunnittelun toteuttaa kuudentoista henkilön organisaatio, jonka Metsä Group on koonnut omista työntekijöistään. Organisaatiolla on paljon kokemusta selluteollisuudesta ja suurista teollisista projekteista. Lisäksi mukana suunnittelutyössä ovat Sweco, Pöyry ja Fimpec.

Jättitehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 2 500 henkilöä.

Kemin tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutus olisi arviolta lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Työntekijöitä koko projektin aikana olisi arvion mukaan noin 15 000. Rakentaminen työllistäisi paljon myös paikallisia yrityksiä. Myös välilliset vaikutukset olisivat merkittävät aluetalouteen, sillä tehtaan rakentajat käyttäisivät paljon Kemin ja sen lähialueiden palveluja. Yhtiön oma arvio kotimaisuusasteesta on korkea. Äänekoskella se oli noin seitsemänkymmentä prosenttia.

Metsä Group järjestää yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille tilaisuuden Kemissä 6.–7. marraskuuta. Kumppaneiltaan metsäyhtiö edellyttää sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun ja laadun suhteen.

– Haluamme tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, Johansson sanoo.