pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tilaajille

Kemin pe­rus­ta­ja Suomen suur­ruh­ti­nas Alek­san­te­ri II joutui kou­lu­lais­ten tiuk­kaan kuu­lus­te­luun – katso vi­deol­ta kei­sa­rin ter­vei­set ke­mi­läi­sil­le

Kemin perustamispaperit allekirjoittanut keisari Aleksanteri II on saanut oman hahmon Kemiin. Teatterin Ismo Perkkiö nähdään yleensä Kemin historiallisella museolla Aleksanterin päivänä 11. syyskuuta, mutta tulevan Kemin kaupungin syntymäpäivän kunniaksi hän teki vierailun Kivikon koulun Live library, elävä kirja -tapahtumaan Erasmus +hankkeessa.

Kemin kaupungin perustamisasiakirja allekirjoitettiin maaliskuussa vuonna 1869. Keisari Aleksanteri II ei itse kaupungissa koskaan vieraillut, vaan lähetti tarkastusmatkalle Perämeren pohjukkaan, Kemijokisuulle Suomessa elvytystoimenpiteiden valmistelun tehtäväkseen saaneen kenraalikuvernööri Fredrik Vilhelm von Bergin.