Kemin kau­pun­ki ul­kois­taa tie­to-hal­lin­to­pal­ve­lut – kau­pun­ki­lais­ten säh­köis­ten pal­ve­lu­jen pitäisi pa­ran­tua

Henkilökuntaa siirtyy Kuntien Tieraan vanhoina työntekijöinä.

Kemin kaupunki on tehnyt päätöksen ulkoistaa ICT-palvelunsa kuntatoimijoiden ICT-palveluihin erikoistuneelle Kuntien Tiera Oy:lle. ICT-kumppanuus käynnistyy 1.5.2021 alkaen vähintään seuraavan viiden vuoden ajaksi. Päätöksen myötä kaupungin tietohallinnon henkilöstö siirtyy Tieran palvelukseen ja kaupunki vahvistaa valmiuksiaan vastata uudistumistarpeisiin.

–Teimme kumppaneidemme kanssa kattavan selvityksen kaupungin tietoturvasta, tietohallinnon kehitysmahdollisuuksista sekä kyvystämme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Pienen tietohallinto-organisaatiomme resurssit eivät riitä vastaamaan uudistamistarpeisiin ja siksi paras ratkaisu on ulkoistaa ICT-palvelut omistamallemme palveluntuottajalle, kertoo Kemin kaupungin kansliajohtaja Jukka Vilen.

Monet kunnat ulkoistavat

Kemi on tuottanut pääosan ICT-palveluistaan itse. Ulkoistuspäätöksen myötä tietohallinnon asiantuntijat siirtyvät Tieraan vanhoina työntekijöinä.

– Tieran kautta asiantuntijamme voivat jatkaa työtä kaupungin tietohallinnon kehittämisessä, mutta sen lisäksi saamme tarvittavia lisäresursseja Tieran valtakunnallisesta organisaatiosta. Tietohallinnolta edellytetään enenevissä määrin erikoisosaamista ja muutoksen myötä saamme tarvittavaa asiantuntemusta myös muun muassa tietoturvaan ja digitalisaatioon liittyen, Vilen jatkaa.

Näin muutos näkyy kuntalaisen arjessa

Vilen kertoo, että tavallisille kaupunkilaisille muutos näkyy sähköisten palvelujen paranemisena. Esimerkiksi liikuntapuolelle voidaan kehitellä sähköisiä varausjärjestelmiä. Myös sosiaalipuolen lomakkeista halutaan aidosti sähköisiä.

– Nythän monet niistä on semmoisia, että ne täytetään kyllä sähköisesti, mutta ne pitää kuitenkin tulostaa, Vilen kuvailee.

Kemi on yksi lukuisista kuntaorganisaatiosta, joka on nyt tehnyt päätöksen ulkoistaa ICT-palvelunsa Tieralle. Kunnissa tunnistetaan kasvavassa määrin tarve huolehtia perus-ICT:stä sekä toimintavarmasta ja tietoturvallisesta toimintaympäristöstä, jotta resursseja riittää niin organisaation toiminnan kuin kuntalaispalveluiden kehittämiseen.

Tiera vastaa jatkossa Kemin ICT-palveluiden kokonaisuudesta sekä mahdollistaa kuntayhteistyön kautta syntyneiden toimintamallien käyttöönoton. Käyttöönotto- ja korjausprojektien lisäksi Tiera ja Kemi määrittelevät vielä erikseen ne kehityskohteet, jotka yhdessä toteutetaan tulevien vuosien aikana.

– Olemme ilahtuneita Kemin kaupungin ICT-palveluiden kehityshalukkuudesta ja täysin valmiina tukemaan kaupunkia syvemmässä ICT-kumppanuudessa. Yhteistyön käynnistäminen Kemin kanssa tuo lisäksi Tieran valtakunnalliset palvelut Lapin maakuntaan, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Tieran kasvu on ollut vahvaa, erityisesti lähivuosien aikana omistajien tekemien ICT-ulkoistuspäätösten myötä.  Tiera on kiinnittänyt erityistä huomiota kuntaorganisaatioista Tieralle siirtyvän henkilöstön hyvinvointiin ja muutoksessa tukemiseen.

Tiera on kehittänyt yhteistyössä Kevan kanssa toimintamallin, jolla edesautetaan henkilöstön siirtymistä Tieran palvelukseen. Tieralle ulkoistuksissa siirtyneiden työtekijöiden oma palaute toimintamallista on ollut positiivinen.

–Siirtyvän henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen projektimme eri vaiheissa on Tieralle ensiarvoisen tärkeää. Toimintamallimme auttaa siirtyvää työntekijää liittymään mahdollisimman sujuvasti osaksi Tieran kansallista palvelumallia, Lehtonen lisää.