Ke­mi­jär­vi pitää ta­lous­raa­mit tiu­kal­la: ensi vuoden suun­ni­tel­mat pa­lau­tet­tiin uu­del­leen val­mis­te­luun

Kemijärven maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus ei ollut tyytyväinen liikelaitoksen suunnitelmiin, eikä palvelualueiden esittämiin ensi vuoden talouslukuihin, joten ne palautettiin uudelleen valmisteltaviksi.

Puheenjohtaja Lea Koskela (kesk.) ei myöntänyt, että esimerkiksi liikelaitoksen suunnitelmissa purettaviksi esitetyistä rakennuksista oltaisiin hallituksessa eri mieltä kuin liikelaitoksen johtokunnassa. Asiat olisi hänen mukaansa päätettävä kokonaisuuksina.