Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

Elokuvat: Aki Kau­ris­mäen pal­kit­tu elokuva saa en­si­esi­tyk­sen­sä So­dan­ky­läs­sä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kel­lo­jen vii­sa­rei­den siir­te­lys­tä luo­pu­mi­nen lähti liik­keel­le kan­sa­lais­aloit­tees­ta – ja nyt kan­sal­ta ky­sy­tään suoraan

Otakantaa.fi-palveluun aukeaa ensi viikolla kysely kesä- ja talviajasta. On mahdollista, että kelloja siirretään viimeistä kertaa kesäaikaan ensi keväänä.

Suomalaisilla on mahdollisuus kertoa kantansa kellojen siirtelystä otakantaa.fi-palvelun kyselyssä. Oikeusministeriön ylläpitämällä sivustolla aukeaa ensi viikon aikana kysely, jossa selvitetään, pitäisikö Suomen siirtyä pysyvästi talvi- vai kesäaikaan.

Kyselyn jälkeen asia menee ensin valtioneuvoston ja sen jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi. Kyselyn järjestää liikenne- ja viestintäministeriö.

Mahdollista on, että kellojen viisareita siirrellään ensi keväänä viimeistä kertaa.

Kansalaisaloitteen hengessä

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoo, että kellojen siirtelystä luopumisen taustalla on kansalaisaloite, joka tuli eduskunnan käsittelyyn keväällä 2017.

– Jatkamme samassa hengessä kysymällä otakantaa.fi-palvelussa ihmisiltä suoraan, jotta saamme tuntuman ihmisten ajatuksista.

Bernerin mukaan ihmiset ovat hyvin perillä kellojen siirtelyn vaikutuksista, mutta otakantaa.fi-palvelusta tulee löytymään myös taustamateriaalia siitä, miten kellojen siirtely vaikuttaa muun muassa unen laatuun tai vaikkapa liike-elämään.

EU on luopumassa kesäajasta

Berner lähetti kesäaikaa koskevan kirjeen komissaari Violeta Bulcille marraskuussa. Komissiossa innostuttiin ehdotuksesta ja nyt se puolestaan ehdottaa, että kellojen siirtelystä luovutaan koko EU:n alueella vuonna 2019.

Jäsenmaat voivat itse päättää, noudattavatko ne pysyvästi kesä- vai talviaikaa. EU-maat voivat edelleen valita itse, mihin aikavyöhykkeeseen ne kuuluvat.

– Euroopan maat tekevät kuitenkin yhteistyötä asiasta päättäessään, joten aikaeroista johtuvaa kaaosta ei tule syntymään. Kyseessä on hallittu prosessi.

Direktiivi tulee lopulta hyväksytyksi Euroopan neuvoston ja parlamentin yhteispäätöksin. Vasta tämän jälkeen direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan kussakin EU-jäsenvaltiossa.

Jotta siirtyminen uuteen järjestelmään sujuisi saumattomasti, komissio ehdottaa, että kukin jäsenmaa antaa viimeistään huhtikuussa 2019 tiedoksi, aikooko se noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa.

Bernerin mukaan on upeaa, että Suomen työ tuottaa tulosta.

– Suomalaisten sekä muiden EU-maiden kansalaisten viesti on ollut harvinaisen selkeä: kellojen siirtelystä halutaan luopua.

Berner ei kuitenkaan halua vielä tässä vaiheessa sanoa, mikä hänen henkilökohtainen kantansa on.

– Haluan ensin kuulla asiantuntijoita.

Otakantaa.fi ottaa kansalaiset mukaan

Otakantaa.fi tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden ottaa kansalaiset mukaan asioiden valmisteluun.

Esimerkiksi ministeriö, kunta tai muu viranomainen voi kerätä palvelussa vuorovaikutteisesti tietoa ja mielipiteitä erilaisista valmisteluun tulevista tai valmistelussa olevista asioista.

Tällä hetkellä palvelussa on muun muassa kysely Suomen metsien käytön tulevaisuudesta. Palautteella täydennetään maa- ja metsätalousministeriön metsästrategian sisältöä.