Kau­pun­ki palkkaa kym­me­nen uutta van­hus­ten­hoi­ta­jaa

Hoitajat palkataan vakituisina työntekijöinä varahenkilöstöön.

Rovaniemen kaupunki palkkaa lisää vanhustenhoitajia: viisi sairaanhoitajaa ja viisi lähihoitajaa. Uudet hoitajat tulevat olemaan vakinaisia työntekijöitä varahenkilöstössä.

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtaja Markus Hemmilän ehdotuksen viime viikolla.

Kymmenen uuden hoitajan myötä vanhustenhoidon varahenkilöstön määrä kasvaa 25 henkilöön.

Varahenkilöstö korvaa työyksiköiden välitöntä ja lyhytaikaista sijaistarvetta. Hoitajat voivat tarvittaessa toimia myös muilla palvelualueilla.

Sairaanhoitajan työtä hakevilla tulee olla sairaanhoitajan tutkinto joko sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulusta tai terveydenhuoltoalan aiemmalta opistoasteelta. Lähihoitajan toimeen puolestaan vaaditaan sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.

Varahenkilöstön palkkakustannukset katetaan palvelualueen sijaismäärärahoista.

Kaupungin mukaan sillä on ollut viime aikoina ollut vaikeuksia löytää määräaikaisia sijaisia vanhusten hoitoon. Lisäksi sairauspoissaolot ovat kasvaneet.

Nykyisellään sijaisten hankinnan kerrotaan myös vievän esimiehiltä kohtuuttomasti aikaa.

Tällä hetkellä vanhustenhoidossa työskentelee yhteensä noin 350 vakinaista hoitajaa.