somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kau­pun­gin­val­tuu­te­tut haas­tet­tiin va­paaeh­tois­työ­hön: "Tämä on te­ke­mis­tä ilon kautta"

Rovaniemen valtuutetut haastettiin kokeilemaan vapaaehtoistyötä. Moni pohtii, onko järjestöillä jo liikaa vastuuta.

Kädentaidot eivät ole aivan ominta alaa, mutta Johanna Ojala-Niemelä (sd.) tarttuu rohkeasti toimeen.

"Taidan ottaa tämän pipareiden koristelun. Se on tutuinta, kun sitä on lastenkin kanssa tehty", kaupunginvaltuutettu naurahtaa.

Urakkana on koristella pipareita myyntiin Erityislasten Omaisten joulumyyjäisiin.

Ojala-Niemelä on yksi niistä Rovaniemen kaupunginvaltuutetuista, jotka vastasivat kaupungin perusturvalautakunnan ja Neuvokkaan vapaaehtoistyöhaasteeseen. Työn sai valita listasta, johon oli ennalta kartoitettu talven vapaaehtoistyökohteita.

Johanna Ojala-Niemelä valitsi Elon talkoot, koska ne sopivat kansanedustajan työn aikatauluihin. Lisäksi järjestön työ kiinnostaa.

"Tuttavilla on erityislapsia, ja olen tehnyt järjestön kanssa aiemmin yhteistyötä muun muassa hankintalain uudistuksen puitteissa."

Ojala-Niemelän mielestä valtuutettujen haastaminen vapaaehtoistyöhön on hyvä idea.

"Tämä on tekemistä ilon kautta, ja samalla tulee asiakysymyksiä tutuksi. Joulun alla on tietysti paljon tekemistä, mutta ei ole niin kiire, etteikö voisi omaa kortta yhteiseen kekoon laittaa", Ojala-Niemelä sanoo.

Joulumyyjäiset. Vasemmistoliiton Aatos Nätynki osallistui vapaaehtoistyön haasteessa Lohinivan joulumyyjäisiin, joita ympäröi kova pakkanen. Nätynki kertoo kuulleensa, että myös kaupungin eläkeläistiloissa kaivataan kaupungin päättäjiä paikalle. ”Itse käyn ainakin”, hän toteaa.
Joulumyyjäiset. Vasemmistoliiton Aatos Nätynki osallistui vapaaehtoistyön haasteessa Lohinivan joulumyyjäisiin, joita ympäröi kova pakkanen. Nätynki kertoo kuulleensa, että myös kaupungin eläkeläistiloissa kaivataan kaupungin päättäjiä paikalle. ”Itse käyn ainakin”, hän toteaa.

Idea vapaaehtoistyöhaasteesta kehittyi kaupungin perusturvalautakunnassa, joka vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien palvelujen järjestämisestä. Puheenjohtaja Tuula Mäntymäki (kesk.) kertoo, että lautakunta on huomannut, että vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tunnettuutta kannattaisi nostaa.

"Lautakunta on kuullut paljon sellaista viestiä, että sosiaali- ja terveyspalveluissa hoidetaan paljon yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Sellaiset asiat eivät ratkea pelkästään palveluiden avulla. Esimerkiksi ikäihmisissä on ihmisiä, jotka käyttävät paljon sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta tarvitsisivatkin enemmän kuuntelua ja läsnäoloa", Mäntymäki sanoo.

Äänilehtiä. Kaarlo Alaoja luki äänilehtiä Lapin näkövammaiset ry:lle. ”Ilmoittauduin tähän heti. Kun tietää, että oma pieni työpanos on toisten hyöty, niin ilo on kaksinkertainen. Tällaisiin kohtaamiseen pitää ohjata, sillä tämä antaa tietoa ja ymmärrystä”, Alaoja pohtii kampanjaa.
Äänilehtiä. Kaarlo Alaoja luki äänilehtiä Lapin näkövammaiset ry:lle. ”Ilmoittauduin tähän heti. Kun tietää, että oma pieni työpanos on toisten hyöty, niin ilo on kaksinkertainen. Tällaisiin kohtaamiseen pitää ohjata, sillä tämä antaa tietoa ja ymmärrystä”, Alaoja pohtii kampanjaa.
Lahjatalkoot. Sanna Karhu (kesk., kuvassa vasemmalla) osallistui muun muassa Hope ry:n lahjatalkoisiin. Valtuutetuista mukana olivat myös Terhi Suoraniemi (sd.) ja Vesa Puuronen (vas.). ”Tämä on järjestöille käytännöllinen tapa kertoa toiminnasta. Oli myös mukava tavata muita valtuutettuja epäpoliittisemmissa ympyröissä”, Karhu sanoo.
Lahjatalkoot. Sanna Karhu (kesk., kuvassa vasemmalla) osallistui muun muassa Hope ry:n lahjatalkoisiin. Valtuutetuista mukana olivat myös Terhi Suoraniemi (sd.) ja Vesa Puuronen (vas.). ”Tämä on järjestöille käytännöllinen tapa kertoa toiminnasta. Oli myös mukava tavata muita valtuutettuja epäpoliittisemmissa ympyröissä”, Karhu sanoo.

Tempaukseen ilmoittautuneista valtuutetuista moni kertoo tekevänsä vapaaehtoistyötä muutoinkin, mutta haasteessa viehätti mahdollisuus tutustua johonkin uuteen.

Vapaaehtoistyön merkitys ja määrä keräävät kiitoksia, mutta moni myös pohti onko merkitys liiankin iso.

"Kolmannen sektorin merkitys yhteiskunnan toimivuuden kannalta näyttää vain kasvavan. Toisaalta toimijoille ei tule asettaa liikaa vastuuta, joka kuuluu julkiselle sektorille", Jarmo Huhtala (vas.) sanoo.

Huhtala kertoo olevansa vaikuttunut oman vapaaehtoistyökohteensa eli Lapin kilpirauhasyhdistyksen tekemästä tiedotustyöstä.

"Kilpirauhassairaudet koskevat isoa osaa suomalaisia, ja itselläni on se mielikuva, että varsinkaan miehet eivät tiedosta oireita ja kärsivät turhaan vuosikausia hoidettavissa olevista vaikeistakin oireista", Huhtala sanoo.

Samoihin myyjäisiin osallistunut Maarit Airaksinen (kok.) toivoo, että vapaaehtoistyöhaaste olisi avuksi järjestöille.

"Toivon, että tämäkin tempaus antaa uskallusta uusille henkilöille tulla vapaaehtoistoimintaan mukaan."

Happiliikkujat. Kokoomuksen Leena Jääskeläinen (kuvassa vas.) jumppasi Napapiirin hengitysyhdistyksen kanssa. ”Arvostus vertaisohjaajien työstä vahvistui. Kansanterveys- ja potilasjärjestöjen työ on yhä tärkeämpää, sillä yhteiskunnalla ei ole koskaan riittävästi resursseja sairauksien ennaltaehkäisyyn tai kuntoutukseen.”
Happiliikkujat. Kokoomuksen Leena Jääskeläinen (kuvassa vas.) jumppasi Napapiirin hengitysyhdistyksen kanssa. ”Arvostus vertaisohjaajien työstä vahvistui. Kansanterveys- ja potilasjärjestöjen työ on yhä tärkeämpää, sillä yhteiskunnalla ei ole koskaan riittävästi resursseja sairauksien ennaltaehkäisyyn tai kuntoutukseen.”
Tästä on kyse

Haaste

Perusturvalautakunta ja järjestöt haastoivat Rovaniemen kaupunginvaltuutetut vapaaehtoistyöhön.

Haasteeseen ilmoittautui 36 kaupunginvaltuutettuja, lisäksi muutamia varavaltuutettuja ja perusturvalautakunnan jäseniä.

Vapaaehtoistyön keskus Neuvokkaan laatimalla listalla oli valittavana 47 vapaaehtoistyön kohdetta marras–huhtikuulta.

Kuulumisia valtuutettujen vapaaehtoistyöstä: "Kokemus oli hämmentävä ja silmiä aukaiseva"

MLL Lapin piirin Hyvä Joulumieli -kampanja

"Soittelin perheille, jotka oli valittu saamaan 70 euron lahjakortti jouluruokaan. Kokemus oli sekä hämmentävä että silmiä aukaiseva. Erityisesti jäi mieleen eräs nuoren äidin reaktio, kun hän sanoi pitkän hiljaisuuden jälkeen nieleksien "nyt meidän kolmevuotias lapsi saa joululahjan, viime vuonna se ei vielä ymmärtänyt lahjoista mitään. Toivon että tästä tulee jokavuotinen perinne. Tulen osallistumaan vielä muihinkin vapaaehtoistöihin."

Hannu Ovaskainen (kesk.)

"Vapaaehtoistyö oli äärettömän palkitsevaa. Päättäjänä pääsin tekemään ruohonjuuritason työtä ja tutustumaan vapaaehtoistyön arkeen. Samalla sain eväitä, miten kaupungin tulisi toimia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyössä vähävaraisten tai tukea tarvitsevien lapsiperheiden kanssa. Tällaisia tempauksia pitäisi olla useamminkin!"

Susanna Junttila (kesk.)

Lapin allergia- ja astmayhdistyksen myyjäiset

"Vapaaehtoistyö on mielestäni tärkeää, sillä voidaan tuoda iloa kaikille. Teen mielelläni asioita ihan muiden iloksi ja saan iloa siitä itsellenikin."

Pirita Nenonen (sit.)

Arktisten maahanmuuttajien asukastupatilaisuus

"Olin tutustumassa Arktisiin maahanmuuttajiin, sillä kaikki muut mukana olleet vapaaehtoistyön toimijat ovat minulle entuudestaan tuttuja. Olen huolestunut siitä, että vapaaehtoisille siirretään yhä enemmän ei-lakisääteisiä tehtäviä, joista kunnat ovat aiemmin vastanneet. Järjestöillä ei kuitenkaan ole resursseja vastata kaikkiin niihin haasteisiin, jotka vaatisivat moniammatillista osaamista ja usein myös rahaa. Jo nyt liian paljon on siirretty vapaaehtoisten hoidettavaksi."

Maarit Simoska (kesk.)

Tutustuminen Klubitalo Roihulaan

"Roihula on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa sosiaalisella kuntoutuksella ja työllistymisellä autetaan erityisen tuen tarpeessa olevia. Yhdenkin tuen tarpeessa olevan ihmisen pääsy yhteiskuntaan osalliseksi maksaa tehdyn tuen takaisin. Kun arkityössäni tapaan päivittäin lapsia ja nuoria, toivoisin valtuutetuille lisää tällaisia tempauksia. On hyvä nähdä asiat käytännön tasolla."

Kai Väistö (kesk.)

Neuvokkaan sähköriksapyörällä ulkoilu

"Tutustuminen vapaaehtoistyöhön oli hyvä idea! Vapaaehtoiset ovat voimavara yhteiskunnassamme, mutta he eivät voi korvata ammattiosaamista. Minua päättäjänä hieman huolestuttaa, että tällä hetkellä ajatellaan ainoastaan rahaa ja sen myötä resursseja vähennetään. Niinpä vapaaehtoiset tekevät paljon jo heille kuulumatonta työtä. Tämän vuoksi yhteistyön tekeminen ja kehittäminen ammattilaisten ja vapaaehtoisten välillä on tärkeää. Vapaaehtoisjärjestöjen antama koulutus, tuki ja ohjaus on myös ensiarvoisen tärkeää."

Marjo Rundgren (sd.)

Erityislasten omaisten joulupuurotapahtuma

"Lapset ja nimenomaan erityislapset ovat yksi heikoimmin, jos ei jopa kaikkein heikoimmin omien etujensa ja hyvinvointinsa järjestelyihin vaikuttamaan pystyvistä ryhmistä yhteiskunnassamme. Uskon saavani ajankohtaista tietoa Elon toiminnasta ja toiveista päättäjille. Tämän tempauksen voisi ottaa ohjelmaan pysyvästi jouluiseksi valtuuston perinteeksi. Vaikka moni valtuutettu tekeekin työtä kolmannella sektorilla, joukossa on paljon sellaisia, jotka eivät tee tai ole koskaan tehneet."

Jorma Kuistio (vihr.)

Sinetän joulumyyjäiset

"Haaste on erittäin hyvä, koska moni ei ole aikaisemmin itse löytänyt vapaaehtoistyötä, joka hänelle sopii. Näin vapaaehtoistyöt ja talkootyöt tulevat heille tutuiksi, ja varmaan he huomaavat, kuinka hyvän tunteen siitä saa myös itselleen."

Jaakko Huttunen (vas.)

Rovaniemen vastaanottokeskus

"Haluaisin nähdä vastaanottokeskuksen toiminnan käytännössä, joten ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi on oiva mahdollisuus yhdistää hyvän tekeminen ja oman sivistyksen lisääminen. Vapaaehtoistyössä ja kolmannella sektorilla tehdään paljon tärkeää työtä, ja osallistuminen siihen työhön auttaa näkemään valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa tehtyjen päätösten vaikutukset. Tämä tempaus on erittäin hyvä ja toivottavasti saamme tälle jatkoa, esimerkiksi vierailuja pieniin yrityksiin ja alueen muihin työpaikkoihin."

Liisa Ansala (kesk.)

Ikäihmisten kohtaamispaikka Helmikammari

"Ajattelen että juuri vanhusten yksinäisyys sekä keskustelu- ja kuuntelukumppanien ja virikkeiden puute ovat omiaan edesauttamaan vanhusten huonovointisuutta ja sairastumista. Haluan olla tässä apuna. Itselleni haluan saada mielihyvää ja elämänviisautta, jota tietenkin kaikilla ikäihmisellä on roppakaupalla. Oli hyvä että meille valtuutetuille tarjottiin hyvä kattaus eri mahdollisuuksia tulla mukaan omalla pienellä ajallisella panoksella. Samalla pääsemme tutustumaan ihmisten arkeen ja mieltä askarruttaviin kaupungin palveluihin ja asioihin."

Taina Torvela (kok.)

Kuvat ja vastaukset on koottu kaupunginvaltuutettujen Uudelle Rovaniemellä lähettämistä vastauksista. Kaikille vapaaehtoistyökampanjaan ilmoittautuneille lähetettiin sähköpostitse aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja kuvapyyntö.