tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Katrin Márjjá gievk­ka­nis lei 120 cm čáhci - Deatnu dulvvai 1999


Deatnu dulvvai maid 1966 ja doalvvui Ohcejoga šalddi. Helikopter vieččai Katrin Márjá Pieski Niemelis Avvilii moadde beaivve ovdal go Nilla galggai riegádit miessemánus 1966.
Deatnu dulvvai maid 1966 ja doalvvui Ohcejoga šalddi. Helikopter vieččai Katrin Márjá Pieski Niemelis Avvilii moadde beaivve ovdal go Nilla galggai riegádit miessemánus 1966.
Kuva: Outi Paadar

Dán jagi Deatnogáttis leat seastašuvvan stuorát vahágiin, muhto jahki ii leat jagi viellja.

Katrin Márjá Pieski (84) lea orron Niemelis, Ohcejohnjálmmi vuolábealde, Buollángoađesavvon gáttis olles eallima. Son lea oahppan dovdat Deanu.

- Oidnen juo čakčat ahte dán giđa ii dárbbaš ballat dulvvis, lohká son go stállejieŋat eai lean.

Muhto son lea vásihan jiekŋajohtima garra fámuid. Su millii leat báhcán erenoamážit giđđa 1966 ja giđđa 1999.

Helikopterin Avvilii

Katrin Márjá Pieski (84) lea áigá juo oahppan dovdat Deanu ja árvidit makkár jiekŋavuolgin lea vuordimis.
Katrin Márjá Pieski (84) lea áigá juo oahppan dovdat Deanu ja árvidit makkár jiekŋavuolgin lea vuordimis.
Kuva: Outi Paadar

Isidiinnis Biret-Ovlláin, Ola Pieski rohkiin soai huksiiga iežaska dálu 1961.

- Áhčči dajai dalle ahte dán njárgga badjel ii leat mannan čáhci ja nu moai huksiime dása, muittaša Katrin Márjá.

Miessemánus 1966 son vurddii nubbin nuoramus gánddas, Nilla Pieski. Dien jagi Ohcejohnjálmmis lei garra dulvi, mii doalvvui vel Ohcejoga šalddige.

- Galgen máná riegádahttit justa daid áiggiid ja dearvvasvuođa sester riŋgii, ahte son ii beasa boahtit mu lusa go ii leat šat šaldi. Sester jearai ahte vuolggátgo helikopterin Avvilii, jos son dakkára dáhttu, muitala son.

Doalai čázi beannot jándora

Giđđat 1999 buođui vulobealde Niemel, Gárnjárgga sullo buohta ja čáhci loktanii fáhkkestaga.

- Dat lei čáppa beaivi ja mannji lei duos šiljus velohaddamin, muhto šattai viehkalit stobu lusa, dadjá Katrin Márjjá ja muitá mo jiekŋa sirddašii barttaid ja ráhkkanusaid.

Son lohká ahte finai gánddas boktimin ja sus lei dás fanas.

- Beasaimet dainna eret daid jieŋaid vuolde, muitá Katrin Márjá 21 jagi duohkái.

Su bárdni Ásllat Pieski lohká, ahte soai eamidiin sugaiga fatnasiin ja finaiga siste loktemin govaid ja eará tiŋggaid ain badjelebbui, vai eai billašuva.

(Joatkašuvva gova vuolde.)

Katrin Márja Pieski ruoktodállu giđđat 1999. Čáhci loktanii ain glásaid beallemuddui.
Katrin Márja Pieski ruoktodállu giđđat 1999. Čáhci loktanii ain glásaid beallemuddui.
Kuva: Aslak Pieski ruoktoalbuma

Beasai jođánit ruoktot

Son beasai ruoktot golmma vahku geahčen.

- Gánda ordnii munnje ovtta lanja vuos ja bohten dasa orrut.

Muhto buot tiŋggat, mat ležžet leamašan dálu vuollegearddis, billašuvve. Daid fertii bálkestit.

- Buot gávttit ja nuvttohat, viessogálvvut. Buot šattai bidjat eret, lohká Katrin Márjá, vaikko sii geahččaledje bassat gávttiid.

Dien hoahpus son ii fuomášan bidjat láhttegáivvuid gitta ja dulvečáhci divššui loahpa.

(Joatkašuvva gova vuolde.)

Nilla, Katrin Márjjá ja Ásllat Pieski. Katrin Márjjá gievkkanis lei sullii 120 cm čáhci, go Deatnu dulvvai 1999. Ásllat čájeha man rádjai čáhci olii ja dan ráje šadde divvut olles dálu.
Nilla, Katrin Márjjá ja Ásllat Pieski. Katrin Márjjá gievkkanis lei sullii 120 cm čáhci, go Deatnu dulvvai 1999. Ásllat čájeha man rádjai čáhci olii ja dan ráje šadde divvut olles dálu.
Kuva: Outi Paadar

Barttat láigomássii mihcamáraide

Katrin Márjjá šillju birrasis leat leamaš 1970-logu rájes guolleturisttaide barttat láigomássii.

1999 sis lei lihku, go coahkugođii.

- Buođđu luittii vuolil vehážiid mielde, čilge Ásllat ja lasiha mo sii balle ahte dulvi doalvu buot ráhkkanusaid, go buođđu beassá ja čáhci rohtte.

Dulvi gal lihkahalai láigobarttai juobe 100 mehtera, muhto dat buot bisso čoahkis.

- Nagodeimmet goikadit ja ordnet barttaid mihcamáraide nu, ahte daid sáhtii fas láigohit, dadjá son ja giitala buohkaid veahki ovddas, dadjá Katrin Márjá.

Šadde divvut

Dalle lei vel dat áigi go divvunbargguide sáhtii ohcat stáhtas veahki.

- Ožžon gánddas veahki deavdit skoviid ja ozaimet veahkkeruđa, čilge son divvunbargguid birra.

Birashálddahusa dieđuid mielde buođđu dagahii giđđat 1999 vahágiid ollislaš submin šattai badjelaš 260 000 euro.

Mikä?

Pieskin keittiössä oli 120 cm vettä

  • Katri Marja Pieski (84) muistaa hyvin Tenon tulvan keväällä 1999.
  • Tulvavesi nousi Pieskin taloon ja vuokramökkeihin 1,5 vuorokaudeksi.
  • Ympäristöhallinnon mukaan Utsjokisuun jääpadon aiheuttaman suurtulvan vahinkojen summa oli noin 260 000 euroa.