Kan­sa­lais­opis­to­jen kurs­seis­sa hin­to­jen nousua – osa­syy­nä kahden opiston yh­dis­ty­mis­ai­keet

Rovaniemen kaksi kansalaisopistoa aiotaan yhdistää tammikuussa. Muutoksen myötä kaikki kansalaisopistopalvelut siirtyisivät Rovalaan.

Vertailussa Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston järjestämän tanssikurssin hinnat viime vuodelta ja tältä syksyltä. Viime vuonna koko lukuvuosi maksoi 77 euroa, kun nyt pelkkä syyslukukausi on 53,50 euroa. Vertailussa Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston järjestämien liikuntakkurssien hinnat viime vuodelta ja tältä syksyltä. Esimerkiksi itämaisen tanssin kurssin lukuvuosihinta oli viime vuonna 77 euroa, nyt pelkkä syksy maksaa 53,50 euroa. Rovalan setlementti ei tyydy vähemmistöosakkaan rooliin uudessa kansalaisopisto-osakeyhtiössä.
Vertailussa Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston järjestämän tanssikurssin hinnat viime vuodelta ja tältä syksyltä. Viime vuonna koko lukuvuosi maksoi 77 euroa, kun nyt pelkkä syyslukukausi on 53,50 euroa.
Vertailussa Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston järjestämän tanssikurssin hinnat viime vuodelta ja tältä syksyltä. Viime vuonna koko lukuvuosi maksoi 77 euroa, kun nyt pelkkä syyslukukausi on 53,50 euroa.
Kuva: Lukijan kuva/Rovaniemen kaupunk (kuvakaappaus)

Postiluukusta eteiseen on tänä syksynä kolahtanut esite, johon on ensimmäistä kertaa koottu kaupungin kahden yhdistyvän kansalaisopiston kurssitarjonnat.

Uuden Rovaniemen lukija oli huomannut, että ainakin Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kurssien hinnat ovat nousseet huomattavasti. Kun esimerkiksi viime vuonna tanssikurssin koko lukuvuosi maksoi 77 euroa, nyt vastaavan kurssin pelkkä syyslukukausi maksaa 53,50 euroa.

Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston rehtori Riitta Anetjärvi kertoo, että kaikkia kaupungin kurssien hintoja on nostettu tänä vuonna viidellä prosentilla.

– Kurssien hinnat määräytyvät koulutuslautakunnan hyväksymien tuntihintojen mukaisesti. Niitä on noudatettu jo kymmeniä vuosia.

Hintoja on nostanut myös se, että opistossa järjestetään tänä vuonna vain syyslukukausi ja kurssit ovat siten lyhyempiä. Anetjärven mukaan pidemmät kurssit ovat olleet suhteessa edullisempia kuin lyhyet.

– Kurssikohtaisesti puhutaan noin 2–5 euron noususta per tunti viime vuoteen verrattuna.

Rovaniemen kansalaisopistot aiotaan yhdistää alkuvuodesta siten, että palvelut keskitetään Rovalaan ja Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto lakkautetaan. Yhdistymisesitys tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn ensi maanantaina. Valtuustoon esitys etenee syyskuun alussa, ja yhden toimijan malli on tarkoitus alkaa tammikuussa.

Rovalan toiminnanjohtaja Eero Pentin mukaan opistojen fuusiosta pyritään tekemään opiskelijoille mahdollisimman huomaamatonta.

– Näkyvintä on, että kaikille kursseille ilmoittaudutaan tammikuun alussa Rovalassa ja että kevät- ja syyslukukausille ilmoittaudutaan tänä vuonna erikseen. Opistojen rehtorit ovat laatineet kurssisuunnitelmia siten, ettei koko lukuvuoden kestäviksi suunnitellut kurssit keskeytyisi siksi, että ylläpitäjä vaihtuu puolivälissä, hän kertoo.

Rovaniemen kaksi kansalaisopistoa aiotaan yhdistää siten, että kaupungin kaikki kansalaisopistopalvelut siirtyisivät Rovalaan. Yhdistymisen myötä Rovaniemen entisessä maalaiskunnassa toiminut Rovnaiemen kaupungin kansalaisopisto lakkautettaisiin.
Rovaniemen kaksi kansalaisopistoa aiotaan yhdistää siten, että kaupungin kaikki kansalaisopistopalvelut siirtyisivät Rovalaan. Yhdistymisen myötä Rovaniemen entisessä maalaiskunnassa toiminut Rovnaiemen kaupungin kansalaisopisto lakkautettaisiin.
Kuva: Pekka Aho

Opistojen yhdistymissuunnitelmien tiimoilta on herännyt huoli siitä, että kylien kurssitarjonta vähenee, jos entisen maalaiskunnan alueella toimiva Rovaniemen kansalaisopisto lakkautetaan. Pentti ei näe asioiden välillä yhtäläisyyttä.

– Rovaniemen kaupungilla on säästöpaineita, jotka voivat vaikuttaa opistojen toimintaan. En kuitenkaan näe, että kylissä kurssitoiminta päättyisi vain siksi, että alueet siirtyvät Rovalaan. Tasavertainen palvelu voidaan järjestää esimerkiksi niin, että opettaja kiertää eri toimipisteillä tai samalle kurssille voi osallistua useammasta paikasta vaikka etäyhteyksillä.

Riitta Anetjärven mukaan joitain kursseja on tähänkin mennessä järjestetty kylissä etäyhteyksillä.

– Kehittämisenpaikkoja vielä kuitenkin on. Etäyhteydet vaativat sen, että kylissä on henkilöitä, jotka osaavat käyttää teknisiä laitteita. Siihen toiminta ei saa mennä, että toiminta suoritetaan ainoastaan etänä, koska kurssit on koettu kylissä arvokkaina kohtaamispaikkoina.

Kaupunginhallitukseen etenevään esitykseen on kirjattu, että kansalaisopiston tarjonta ja laatu tulisi opistojen yhdistymisestä huolimatta taata myös kylissä. Todennäköistä kuitenkin on, että kun opistot yhdistyvät, myös kursseja yhdistellään.

– Meillä on jonkin verran päällekkäisiä kursseja, joten pieniä ryhmiä on järkevää yhdistää esimerkiksi Saarenkylän ja Nivavaaran alueelle. Kurssien tuntimäärät pysyisivät opiskelijoille samana, mutta ryhmiä olisi vähemmän ja samat kurssit keskitettäisiin mahdollisuuksien mukaan yhteen paikkaan, kertoo Rovalan rehtori Tarja Konola-Jokinen.

Riitta Anetjärvi näkee, että myös kurssien kokonaistuntimäärät vähenevät. Kansalaisopistot saavat valtiolta tukea, ja kilpailutilanteen takia opistot ovat järjestäneet enemmän tunteja kuin mihin avustukset ovat riittäneet.

– Kun kilpailuasetelma katoaa, voi olla, että myös tuntimäärät vähenevät. Mutta uskon, että kurssitarjonta säilyy monipuolisena uudessa opistossa, Anetjärvi sanoo.