Tilaajille

Ka­las­tus­alueet vas­tus­ta­vat lohen yli­siir­to­ja Ke­mi­joel­la – kan­nan­oton al­le­kir­joit­ta­neet eivät usko lohen pa­lau­tu­mi­seen

Lohen palaaminen Kemijokeen on saanut kalataloustoimijat jälleen kinastelemaan.

Ala-Kemijoen ja Perämeren sekä Keski-Kemijoen kalatalousalueet ovat tehneet kalataloutta valvoville ruokavirastolle ja Lapin ely-keskukselle kannanoton, jonka mukaan heidän mielestään lohien ylisiirtohankkeiden alueen väestöltä saama tuki pitäisi selvittää.

Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Markku Sotisaari sanoo, että allekirjoittajat eivät usko lohen palauttamiseen. Pohjimmaisena ajatuksena on, että joelle saapuvat kalat kalastettaisiin jokisuulla tai viimeistään Isohaaran altaassa, minne kalat nousevat.