Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Kaksi uutta pro­fes­so­ria Lapin ylio­pis­toon: Rob van den Hoven van Gen­de­ren työ­elä­mä­pro­fes­so­rik­si ja Martin Schei­nin al­ku­pe­räis­kan­sa­oi­keu­den pro­fes­so­rik­si

Lapin yliopistoon on nimitetty työelämäprofessoriksi, erityisesti robotiikka- ja tekoälyoikeuteen, Rob van den Hoven van Genderen Vrije Universiteit Amsterdamista.

Hänen tehtävänään on vahvistaa Lapin yliopiston ja työelämän välistä vuoropuhelua. Robotiikka ja tekoäly ovat kansainvälisessä tutkimuksessa ja työelämälähtöisessä kehittämisessä erittäin vahvassa nosteessa

Perustettavalle työelämäprofessuurille asetetaan tavoitteeksi avata uusia tutkimus- ja yhteistyömahdollisuuksia, laajentaa kansainvälistä sidosryhmäyhteistyötä ja vahvistaa osaltaan oikeustieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lisäksi professori Martin Scheinin aloittaa yliopistossa alkuperäiskansaoikeuden osa-aikaisen ja määräaikaisen professorin tehtävässä syksyllä.

Scheinin on kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori European University Institutessa Firenzessä, jossa hän aloitti vuonna 2008. Sitä ennen hän toimi Åbo Akademin valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professorina vuosina 1998–2008 ja samaan aikaan myös sen Ihmisoikeusinstituutin johtajana.