Jä­te­mak­sut nou­se­vat Me­ri-La­pis­sa

Kuntalaisten jäteastioiden tyhjennyshinta nousee Meri-Lapissa.

Ensi vuoden alussa omakotitalon 240 litran poltettavan jätteen astian käsittelyhinta nousee noin 40 senttiä/tyhjennyskerta. Kahden viikon välein tyhjennettävän astian hinta nousee noin 11 euroa vuosi. Jos omakotitalo kompostoi biojätteen ja noudattaa jätehuoltomääräysten mukaisia harvennettuja tyhjennysvälejä, on hintavaikutus alle neljä euroa vuodessa.

Kerros- ja rivitaloissa yleisesti käytössä olevan 600-litraisen poltettavan jätteen astian käsittelyhinta nousee noin 90 senttiä per tyhjennyskerta.

Perämeren Jätehuollon poltettavaa jätettä koskeva energianhyödyntämisen ostosopimus päättyy kuluvan vuoden lopussa. Meri-Lapin poltettavat jätteet on jo kohta seitsemän vuoden ajan toimitettu Ouluun Laanilan ekovoimalaitokseen. Kesällä toteutetussa kilpailutuksessa halvimman tarjoushinnan antoi ruotsalainen jätteenkäsittelijä. Halvinta palveluntarjoajaa ei kuitenkaan voitu valita, koska Suomen ympäristökeskus ei hyväksynyt esitettyä jätteen kansainvälistä siirtoa.

Poltettavan jätteen energiahyödyntämisen palvelun ostohinta nousee käytännössä yhdessä yössä yli 30 prosenttia, jonka vuoksi myös kuntalaisten jäteastioiden tyhjennyshinta nousee.

– Suomesta viedään aiempaa enemmän jo nyt yritysten jätettä edullisemman hinnan takia Ruotsiin käsiteltäväksi, mutta asumisessa syntyvälle poltettavalle jätteelle ei vientilupia ole juurikaan annettu, Perämeren Jätehuollon toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala sanoo.

–Suomen ympäristökeskuksen mukaan hinnan tulee olla vähintään 60 prosenttia halvempi tullakseen lupakäsittelyssä hyväksytyksi. Tällainen hintaero kahden halvimman tarjoajan välillä ei ole realistinen ja julkisia hankintoja säätelevän lain mukaan 60 %:n hintaero edellyttää jo halvemman tarjouksen asianmukaisuuden tarkkaa selvittämistä, Ahrikkala toteaa.

– On harmi, että kansallinen laintulkinta johtaa siihen ettemme voi kuntalaisten eduksi hyödyntää halvempia palveluja yli rajan, hän jatkaa. Etenkin kun kuntalaisten on edelleenkin vaikea ymmärtää, että jätteen energiahyödyntämisestä joutuu jäte- ja energiayhtiöille maksamaan eikä toisinpäin.

Poltettavan jätteen painoperusteiseksi käsittelyhinnaksi on yhtiö esittänyt ensi vuoden alusta alkaen n. 170 euroa/tonni. Hinta on edullisempi kuin Rovaniemellä, missä vastaava jäte maksaa tällä hetkellä noin 198 euroa per tonni.

Perämeren Jätehuolto on jätelautakunnalle jätetaksaesitystä tehdessään miettinyt, miten kustannusten nousupaineet tasataan eri jätelajien kesken. Esityksessä päädyttiin siihen, että suurin hinnankorotus tulee kohdistumaan poltettavaan jätteeseen mutta myös muiden jätelajien, kuten kaatopaikattavan jätteen ja erityisjätteiden käsittelyhintoja esitettiin tarkistettavaksi.