Jälleen uusi polt­to­ai­ne­vuo­to So­dan­ky­län Sa­ka­tis­sa

Sodankylän Sakatissa on tapahtunut jälleen polttoainevuoto. Kaivosyritys Anglo Americanin suomalainen tytäryhtiö AA Sakatti Mining kertoo, että se havaitsi merkkejä polttoainevuodoista kairausalueiden jälkitarkistuksissa tiealueella Pahanlaaksonmaan pohjavesialueella. Alue sijaitsee Natura 2000 -alueen ja soidensuojelualueen ulkopuolella.

Löydöt tehtiin viime viikolla. Vuotokohdat ovat laajuudeltaan alle neliömetrin kokoisia. Yhtiön mukaan pilaantuneen maa-aineksen pinta-ala on yhteensä noin kolme neliömetriä ja vuotokohdissa on alustavan arvion mukaan polttoainetta pisaroista muutamaan litraan.

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Jokela kertoo tiedotteessa, että viranomaisia on informoitu tapahtuneesta. Tarkkaa tietoa vuodon alkuperästä ei vielä ole.

– Kyseessä on yksityinen metsäautotie, jonka pääasiallinen käyttäjä on ollut yhtiö. Alueella on ollut myös muuta liikennettä. Alueen pääasiallisena käyttäjänä yhtiö hoitaa alueen jälkitarkastukset ja siivouksen.

Vuotohavainnot on kuvattu ja paikannettu, ja maaperästä on otettu näytteet jotka on lähetetty laboratorioon analysoitavaksi.

– Tutkinta on aloitettu vuodon taustojen ja syiden selvittämiseksi. Vuodosta on ilmoitettu maanomistajille ja alueen kunnostaminen toteutetaan välittömästi viranomaispäätöksen jälkeen.

Yhtiön aikaisempi polttoainevuoto havaittiin vain vuotta aikaisemmin toukokuussa. Tällöin 28 kairauskohteesta kahteentoista esitettiin eriasteisia kunnostustoimenpiteitä. Kohteista kuusi sijaitsi suojelualueella ja kuusi suojelualueen ulkopuolella.

– Edellisen kairauskauden vuotovahingon jälkeen kiinnitimme erityistä huomiota menettelytapoihin ja varautumiseen. Tästä työstä huolimatta nyt tapahtunut vahinko korostaa ympäristönsuojelutoimien tärkeyttä, Jokela toteaa.

Yhtiö tiedottaa asiasta enemmän heti, kun vahingon laajuus tarkentuu ja asiantuntijoiden raportit valmistuvat.

Lue lisää: Kairauskoneen polttoainetta vuoti malmiesiintymän päälle Viiankiaavan soidensuojelualueelle

Viiankiaavan polttoainevuotojen asiantuntijaselvitys on valmistunut – kuusi kunnostuskohdetta suojelualueella