Hir­vi­lu­pien määrä hir­vit­tää – Lapin met­säs­tä­jät eivät luota Luken arvioon kannan vah­vuu­des­ta

Lapin metsästäjien mielestä hirvilupia on myönnetty liikaa. Suurin osa Lapin riistanhoitoyhdistyksistä sai tänä vuonna viime vuotta enemmän pyyntilupia, ja erityisen paljon niitä tuli Kittilän ja Inarin riistanhoitoyhdistyksille.

Kittilässä hirvilupien määrä kasvoi viidelläsadalla ja Inarissa niitä on kuusinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.