Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Hás­ta­lit ohcat ruh­ta­dea­mi pro­šeavt­tai­de

Davimus Lappi Leader hástala smávva sámi servviid ja fitnodagaid ovdánahttit iežaset ruovttuguovllu.

- Juos muhtumis lea mielas juoga smávva prošeakta maid háliidivčče geahččalit, de ávžžuhan válit oktavuođa, hástala Hanna-Leena Talvensaari Davimus Lappi Leader doaimmajođiheaddji.

Talvensaari mielde ovdamearkan sáhtašedje sámi duojárat geahčadit eanet Leader prošeavttaid vejolašvuođaid.

Muhtumat soitet jurddašit ahte Leader prográmma dahje Lappi ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš (EJB) leat dušše sisriikkalaš prošeavttaid várás, muhto doppe sáhttá ohcat ruhtadeami ovdánahttit ovttasbarggu riikarájáid rastá. Rádjaguovlluide ovttasbargu lea lunddolaš.

- Go olbmot dovddadit rájáid rastá de diet láve leat buorre vuođđu maid ovttasbargui prošeavtta dásis, lohká Talvensaari.

Leader prográmma ja Lappi EJB-guovddáš sáhttet juolludit ruhtadeami oppalaččat ávkkálaš prošeavttaide ja fitnodagaid doarjagiidda.

(Joatkašuvvá gova vuolde.)

Leader-prográmma ja EJB-guovddáš sávvet eanet prošeavttaid sámeguvlui.
Leader-prográmma ja EJB-guovddáš sávvet eanet prošeavttaid sámeguvlui.

Durdnosleagis leat máŋggat ovttasbargoprošeavttat fidnen ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážis dahje Leader –prográmmas ruhtadeami.

- Sávvat oaidnit eanet ovttasbarggu sámeguovllus, lohká ruhtadanáššedovdi Anna-Kaisa Teurajärvi Lappi EJB-guovddážis.

Searvvis lea vejolaš fidnet EJB-guovddáža bokte 100 % ruhtadeami, jos dat ovddida riikkaidgaskasaš doaimma.

Teurajärvi mielde riikkaidgaskasaš prošeavttain galget leat mielde guokte EU riikka ja dasa lassin sáhttá ovttasbargoguoibmi leat vaikko Norggas dahje Ruoššas, vaikko dat eai gula EU:i.

Dihto eavttuid mielde lea vejolaš oažžut ovdamávssu go prošeakta álgá.

Leader prošeavttaid sáhttet ohcat fitnodagat, searvvit, oasusgottit dahje eará searvvit. Ovttaskas olbmuide eai sáhte juolludit ruhtadoarjaga.

- Davimus Lappi Leader geahččala gávdnat bargi, gii movttiidahttá ja veahkeha jurdagiid ovddideames, muitala Talvensaari.

Sámeguovllus doaibmet Davimus Lappi, Duottar Lappi Leader –ruhtadeaddjit ja EJB-guovddáš, maidda sáhttá váldit oktavuođa ja hábmegoahtit prošeavtta.

Mistä on kyse?

Rohkaisevat hakemaan Leader rahoitusta

Leader -ohjelmat ja Lapin ELY-keskus rahoittavat myös saamelaishankkeita.

Nyt halutaan aktivoida pieniä saamelaisyhdistyksiä ja yrityksiä kehittämään kokeilevilla hankkeilla omaa kotiseutuaan.

Saamelaisalueella toimivat Pohjoisimmin Lapin Leader ry ja Tunturi-Lapin Leader ry.