Hás­ta­lit fit­no­da­gaid ovt­tas­bar­gat rájáid rastá

Davvikalohta rádjarávven (Pohjoiskalotin rajaneuvonta) jođiha prošeavtta, man ulbmilin lea lasihit fitnodagaid ovttasbarggu rájáid rastá. Prošeavtta bokte geahččalit ovdánahttit bálvalusaid fitnodagaide ja fállet omd. fitnodagaide vejolašvuođaid oahpásmuvvat nubbi nubbái ja beassat ođđa márkaniidda.

–Háliidit veahkehit fitnodagaid, vai dat fidnejit rivttes dieđuid juohke muttus, čilge prošeavtta Norgga beale koordináhtor Riitta Leinonen .

Prošeavtta bargit leat johtán miehtá Davvikalohta deaivamin iešguđege guovllu ealáhusaid ovddideddjiid ja fitnodagaid sihke muitalan prošeavtta birra. Leinosa mielde deaivvadeamit leamaš buorit ja sii leat fidnen sávaldagaid lágidit skuvlejumi dahje gávdnat čovdosa.

–Mii leat fuomášan ahte árvvulassevearro- ja tuolloáššit sáhttet leat dakkárat, maid birra dárbbašuvvo eanet diehtojuohkin, lohká Leinonen.

Lassin lea dál plánemin oalgeprošeavtta, mii doarju eandalii sámi duojáriid ja fitnodatdolliid dárbbuid sámegielddain. Dan birra muitalit eanet go fidnet ruhtadeami sadjái.

Leinonen maid ávžžuha muitalit čuolmmaid ja čovdosiid birra, vai dat bohtet dihtosis ja oidnosii.

–Mii raporteret čovdosiid birra guovllu- ja Davviriikalaš dásis vai čovdosat bohtet olles fitnodateallima buorrin, loahpaha Leinonen.

EU-prošeakta lea álgán čakčat 2016 ja bistá golbma jagi. Prošeavtta bargit gávdnojit Durdnosis, Ivguvuonbađas ja Deanušaldis. Prošeavtta jođiha Lappi lihttu ja ovttasbargoguoimmit leat SEG- Sámi Ealáhus- ja guorahallanguovddáš ja Stuorravuona suohkan.

Tästä on kyse

Rajaneuvonnasta vinkkejä yrityksille rajat ylittävään yhteistyöhön

Pohjoiskalotin neuvosto johtaa hanketta jonka tavoitteena on lisätä yritysten rajat ylittävää toimintaa. Hankkeen kautta pyritään kehittämään yrityspalveluja ja mm. tarjoamaan yrityksille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja päästä uusille markkinoille.

EU-rahoitteinen hanke on alkanut syksyllä 2016 ja kestää 3 vuotta. Hanketta johtaa Lapin liitto ja yhteistyökumppanit ovat Samisk Nærings- og Utredningssenter AS ja Storfjord kommune. Hankkeen toimipisteet löytävät Torniosta, Skibotnista ja Tana Brusta.