Hal­li­tus vah­vis­ti Suomen vas­taan­ot­ta­van kah­dek­san Vä­li­me­res­tä pe­las­tet­tua pa­ko­lais­ta vuoden loppuun men­nes­sä

Hallitus on vahvistanut Suomen ottavan vastaan kahdeksan pakolaista, jotka pelastettiin Välimerestä heinäkuun alkupäivinä.

Valtioneuvosto päätöksellä ja EU-ministerivaliokunnan linjauksella Suomi sitoutuu ottamaan kahdeksan turvapaikanhakijaa Italiasta, EU:n sisäisinä siirtoina vuoden loppuun mennessä. Maahanmuuttovirasto hoitaa sisäisten siirtojen valmistelun.