Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Guov­da­geain­nu, Omas­vuo­na ja Ea­no­da­ga gield­da­jođi­headd­jit: “Rájit galg­ga­še rahp­pot”


Guovdageainnu sátnejođiheaddji Hans Isak Olsen muitala ahte su gielddas leat bures dusten koronavirusnjoammuma.
Guovdageainnu sátnejođiheaddji Hans Isak Olsen muitala ahte su gielddas leat bures dusten koronavirusnjoammuma.
Kuva: Inger Triumf

Guovdageainnus Heahttái lea sullii 80 kilomehtera mátki ja guovdageaidnulaččat leatge hárjánan finihit Suoma bealde gávppašeame ja sogaid deaivvadeame. Seamma dilli lea Omasvuona ja Gilbbesjávrri gaskkas. Dál lea Suoma ja Norgga rádji leamaš gitta juo badjel 2 mánu.

– Mis leat olu čanastagat Suoma beallái. Guovdageainnu olbmot leat hárjánan vánddardit doppe beaivválaččat. Mii gal sávvat ahte gearggašeimmet dáinna koronavirusiin ja beassat máhcahit fas dábálaš eallimii, lohká Guovdageainnus sátnejođiheaddji Hans Isak Olsen.

– Mun in oainne das várálašvuođaid ahte Suoma ja Norgga rádji fas rahppo, nu guhká go olbmot fal muitet njuolggadusaid ja čuvvot daid, čilge Olsen.

Dusten bures leavvama

Guovdageainnu gielddas leat bures dusten koronavirusa leavvama.

– Mis lea dán rádjái leamaš dušše okta koronavirusnjoammun. Mii leat gal ráhkkanan ovdagihtii  ja ceggen koronaguovddáža juos eambbo olbmot buohccájit. Mis lea viessu mas leat 10 seaŋgabáikki. Dohko sáhttit bidjat dikšui olbmuid geain lea koronadávda.

Guovdageainnu gielda lea njukčamánus juo ásahan koronabargogotti nugo fylkamánni lea ávžžuhan. Dát bargogoddi deaivvada guktii vahkus, muitala Olsen Guovdageainnu koronadoaibmabijuid birra.

Norgga Dearvvašvuohtadirektoráhta mielde Norggas duođaštuvvui vuosttas koronavirusnjoammun guovvamánu 26. beaivve. Njukčamánu 14.beaivve rájes Olgoriikkadepartemeanta ávžžuhii norgalaččaid garvit mátkkošteames visot riikkaide.

Norgalaččain viessovovnnat Gilbbesjávrris

Geir Varvik, Omasvuona sátnejođiheaddji sávvá ahte Norgga ja Suoma rádji rahppo fargga.
Geir Varvik, Omasvuona sátnejođiheaddji sávvá ahte Norgga ja Suoma rádji rahppo fargga.
Kuva: Priváhta govva

Omasvuona sátnejođiheaddji Geir Varvik muitala ahte Gilbbesjávrris leat sullii 200 norgalaččaid viessovovnna.

– Dilli lea áibbas jáhketmeahttun. Dát ii leat gal buorre. Suoma eiseválddit leat lohkan ahte norgalaččat sáhttet boahtit viežžat vovnnaid eret, muhto go bohtet fas ruoktot Norgii, de šaddet njuolggadusaid mielde 10 beaivái erremii, dadjá Varvik.

Su mielde Omasvuona gielddas ii leat leamaš oktage koronavirusnjoammun.

– Mii vuordit eambbo dieđuid Norgga Dearvvašvuođadirektoráhtas jus mii gávdnat muhtin čovdosiid.

Virggálaččat Norgga eiseválddit galget addit eambbo dieđuid mátkkošteami birra geassemánu 15. beaivve.

– Mun sávan ahte rádji davviguovllu gielddaid gaskkas rahppojuvvo fas fargga. Olbmot leat nu hárjánan johtit riikkaid rastá dáppe davvin. Dát lea maiddái stuora ekonomalaš vahát fitnodateaiggádiidda, morašta Varvik.

Oaivegávpoga eiseválddiin ii doarvái ipmárdus

Jyri Rantapelkonen, Eanodaga gielddahoavda oaivvilda ahte Norgga ja Suoma davvigielddaid rájiid gidden lea bistán ilá guhká.

Eanodaga gielddas leat iskkan koronavirusa, muhto doppe ii leat gávdnon oktage njoammun.

– Gilbbesjávri eallá norgalaččain, lohká Rantapelkonen.

Su mielas oaivegávpoga eiseválddit galggaše dan gal ipmirdit.

– Dat lea bures dahkkon go mii leat nagodan doallat olbmuid dearvvašin ja sii leat oahppan njuolggadusaid, nugo namalassii bassat gieđaid ja doallat gaska earáide. Ja dál oažžu roahkka ložžet riikkarájiid Norgga ja Suoma gaskkas. Dát lea mu peršovnnalaš oaidnu, dadjá Rantapelkonen.

Mikä?

Kautokeinon, Storfjordin ja Enontekiön kunnanjohtajat: ”Rajat Norjan ja Suomen välillä saisi jo avata”

  • Suomen ja Norjan välinen raja on ollut kiinni jo yli 2 kuukautta. Kautokeinon, Storfjordin ja Enontekiön kunnissa ei ole tällä hetkellä lainkaan koronavirustartuntoja. Näiden kuntien johtajat toivoisivatkin, että rajat avattaisiin pian.
  • Storfjordin kunnanjohtaja Geir Varvikin mukaan Kilpisjärvellä on pari sataa norjalaisten omistamaa asuntovaunua. Lain mukaan vaunut voidaan hakea takaisin Norjaan, mutta takaisin palattuaan Suomessa käyneet henkilöt joutuvat Norjan viranomaisten mukaan 10 päivän karanteeniin.
  • Pohjoisten kuntien välillä on totuttu liikkumaan päivittäin. Rajojen kiinnipitäminen aiheuttaa kunnanjohtajien mukaan yrittäjille huomattavia taloudellisia tappioita.
  • Norjan viranomaiset antavat seuraavan kerran rajoja koskevan tiedotteen 15.6. Ainakin siihen saakka rajat pysyvät edelleen kiinni.