pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Geo­po­liit­ti­nen EU kääntää kat­seen­sa poh­joi­seen

Näkökulma

Aikaamme leimaavat yhtäältä maailmanpolitiikan jännitteet ja toisaalta ilmastonmuutoksen ja koronaviruspandemian tapaiset globaalit haasteet, joiden ratkaiseminen edellyttää rajat ylittäviä ratkaisuja.

Tarve vahvistaa EU:n kansainvälistä toimijuutta on ilmeinen. Kun puhumme geopoliittisesta komissiosta, tietyt ilmansuunnat korostuvat. Etelässä naapurinamme on valtavasti kasvava Afrikka. Idässä Venäjän lisäksi on koko Keski-Aasian alue, johon Afganistanin heikentynyt turvallisuustilanne heijastuu. Lännessä, Atlantin takana on perinteinen yhteistyökumppanimme Yhdysvallat, joka on palannut monenkeskisiin pöytiin.