PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Evers­tin­na vei Lappi -kir­jal­li­suus­pal­kin­non – tai­tei­li­ja­pa­ri Pekka ja Teija Iso­rät­tyä va­lit­si­vat Rosa Lik­so­min lap­pi­lais­voit­ta­jak­si

Lappi -kirjallisuuspalkinnon 2019 voitto oli tuomareiden, Pekka ja Teija Isorättyän mielestä selvä.

– Rosa Liksomin Everstinna nousi meidän kummankin ykköseksi. Kyse ei ole mistään kompromissista, vaan kirjan kielelliset ansiot olivat ylivertaiset. Romaanin hallinta toimi alusta loppuun, jokaisessa kappaleessa kirjailija osoitti ammattimaisuutta, jota ei voinut ohittaa. Palkinnossa ei tapahtunut nyt mitään yllätystä, mutta emme voineet ohittaa Everstinnaa, perustelevat taiteilijat Pekka ja Teija Isorättyä valintaansa.