Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

"Eu­roo­pan nuori polvi on oi­keas­sa il­mas­tos­ta" – ko­mis­sion pu­heen­joh­ta­ja Ursula von der Leyen tukee nopeita toimia pu­heen­vuo­ros­saan

Saksalainen Ursula von der Leyen on toiminut Euroopan komission johdossa sata päivää. Hän kiittää uutta sukupolvea, joka tavoittelee nopeaa toimintaa kohti kestävää tulevaisuutta. Lännen Media julkaisee von der Leyenin uunituoreen kirjoituksen yksinoikeudella Suomessa.


Kirjoittaja on Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
Kirjoittaja on Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
Vierailija

Euroopan nuori sukupolvi on osoittanut rohkeutta toiminnassaan, mikä teki minuun vaikutuksen jo ennen virkakauteni alkua, sata päivää sitten.

Näin ja kuulin jälleen viime perjantaina, kun tuhannet nuoret marssivat Brysselin kaduilla ja vaativat nopeita toimia maapallon hyväksi.

Tämä sukupolvi haluaa nopeaa toimintaa – ja nuoret ovat oikeassa, koska meidän on toteutettava sekä suuri ekologinen siirtymä että suuri digitaalinen siirtymä. Ne vaikuttavat meihin kaikkiin riippumatta siitä, missä elämme tai mitä teemme. Ne muuttavat tapamme matkustaa sekä suunnitella, valmistaa ja käyttää tavaroita. Ne luovat uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille innovoijille, yrittäjille ja teollisuudelle.

Siirtymät on toteutettava yhä levottomammassa ja monimutkaisemmassa maailmassa. Pelkästään nykyisen komission sadan ensimmäisen päivän aikana vanhat kumppanit ovat lähteneet uuteen suuntaan, jännitteet useilla alueilla ovat laajentuneet, ja uusi epidemia leviää ympäri maailmaa.

Silloin kun maailmasta tulee haavoittuvampi, Euroopan on oltava vahvempi ja yhtenäinen. On myös entistä tärkeämpää ajatella, toimia ja puhua strategisella tavalla.

Greta Thunbergin ja muiden ilmastoaktivistien ääni on kantautunut myös puheenvuoron kirjoittajan Ursula von der Leyenin korviin. Korkea EU-päättäjä istui Thunbergin vieressä komission viikkokokouksen alla Brysselissä keskiviikkona.
Greta Thunbergin ja muiden ilmastoaktivistien ääni on kantautunut myös puheenvuoron kirjoittajan Ursula von der Leyenin korviin. Korkea EU-päättäjä istui Thunbergin vieressä komission viikkokokouksen alla Brysselissä keskiviikkona.
Kuva: OLIVIER HOSLET

EU:n on luotava uusia kumppanuuksia ja liittoutumia, esimerkiksi Afrikan kanssa. On myös vahvistettava vakiintuneempia kumppanuuksia muun muassa Länsi-Balkanin maiden kanssa. EU-jäsenyyden mahdollisuus antoi voimaa niille maille, jotka saivat vapautensa 30 vuotta sitten. Nyt varmistamme, että tämä mahdollisuus antaa voimaa kumppaneillemme Länsi-Balkanin alueella.

Vaarallisinta tulevaisuudelle on liika empiminen

Tämän komission liikkeellepanevana voimana on sekä ekologisen että digitaalisen siirtymän johtaminen muuttuvassa maailmassa. Tämä on sukupolvemme tehtävä ja mahdollisuus. Sen vuoksi tämä komissio päätti heti toimikautensa alussa edetä nopeasti oikeudenmukaisen ja vauraan, vihreän ja digitaalisen Euroopan rakentamiseksi tuleville sukupolville.

Maapallon tulevaisuuden kannalta kaikkein vaarallisinta on liiallinen empiminen. Sen vuoksi ensimmäisiä toimiamme oli käynnistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Olemmekin ehdottaneet sitovaa lainsäädäntöä tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg ja muut ilmastotekoja vaativat nuoret olivat koolla Britannian Bristolissa viime viikon perjantaina.
Ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg ja muut ilmastotekoja vaativat nuoret olivat koolla Britannian Bristolissa viime viikon perjantaina.

Tavoitteena on elvyttää luontosuhteemme ja vähentää päästöjä. Silti Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on paljon muutakin – se on EU:n uusi kasvustrategia. Se antaa investoijille varmuutta ja auttaa talouksia kasvamaan siten, että kasvun tuomat edut ihmisille, maapallolle ja yhteiskunnalle ovat suuremmat kuin sen aiheuttamat haitat.

Oikeudenmukaisuus ehto toteutumiselle

Samalla, kun etenemme nopeasti, on varmistettava, että ketään ei jätetä jälkeen. Joillekin muutos on vaikeampi kuin toisille. Sen vuoksi komissio ehdotti, että varataan sata miljardia euroa oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseen kaikille – varsinkin niille, joille muutos on muita suurempi.

Vain asettamalla ihmiset ja oikeudenmukaisuus etusijalle voidaan varmistaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma toimii myös pitkällä aikavälillä.

Viime kädessä kyse on luottamuksesta. Se on myös avainsana lähestymistavassamme digitaaliseen siirtymään. Uskon teknologiaan ja siihen, että se voi helpottaa elämäämme, oli kyse perhe-elämän järjestämisestä tai yhteydenpidosta ystävien kanssa. Tiedän myös, että teknologia voi luoda uusia työpaikkoja, edistää uusien taitojen kehittämistä ja auttaa eurooppalaisia yrityksiä – niin pieniä start-upeja kuin suuriakin – kasvamaan.

Voidakseen nousta digitaalisen kehityksen kärkeen EU:n on kehitettävä omaa lainsäädäntöään ja omia valmiuksiaan. Tarvitsemme eurooppalaista innovaatiotoimintaa ja teknologiaa, jotta voimme kilpailla kaikkialla maailmassa. Tämä on keskeinen osa uutta datastrategiaa, joka auttaa meitä hyödyntämään vahvuuksiamme ja kannustaa yrityksiä ja julkishallintoja inventoimaan alikäytetyt tietovarantonsa ja jakamaan niitä. Lisäksi strategian avulla voidaan hyödyntää tekoälyä mahdollisimman hyvin ja niin, että siihen voi luottaa.

Ursula von der Leyen esitteli EU-komission esityksen ilmastolaiksi tällä viikolla. Päästörajoitusten tavoitetasoa on määrä kiristää.
Ursula von der Leyen esitteli EU-komission esityksen ilmastolaiksi tällä viikolla. Päästörajoitusten tavoitetasoa on määrä kiristää.
Sadassa päivässä on otettu ensiaskeleet

Voimme tarttua kaikkiin ekologisen ja digitaalisen siirtymän tarjoamiin mahdollisuuksiin vain, jos hyödynnämme kaikkia vahvuuksiamme ja monimuotoisuuttamme.

Aiomme aina työskennellä oikeudenmukaisuuden puolesta, puolustaa arvojamme ja huolehtia ihmisille tärkeistä asioista. Sen vuoksi komissio on jo muun muassa esittänyt sukupuolten tasa-arvoa koskevan uuden strategian ja käynnistänyt ensimmäisen vaiheen EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa.

Sanotaan, että viikko on pitkä aika politiikassa. Sen sijaan sata päivää riittää juuri ja juuri suunnan vahvistamiseen ja ensimmäisten tärkeiden askelten ottamiseen. Tie on kuoppainen ja päättäväisyyttämme koetellaan, mutta meidän on säilytettävä Euroopan uuden sukupolven rohkeus. On nousevan sukupolven aika, ja matka alkaa nyt.

"Pelkästään nykyisen komission sadan ensimmäisen päivän aikana vanhat kumppanit ovat lähteneet uuteen suuntaan, jännitteet useilla alueilla ovat laajentuneet, ja uusi epidemia leviää ympäri maailmaa. Kun maailmasta tulee haavoittuvampi, Euroopan on oltava vahvempi ja yhtenäinen."
Ursula von der Leyen
Euroopan komission puheenjohtaja
Ilmastoaktivistit protestoivat myös Berliinin kansainvälisten elokuvafestivaalien juhlallisuuksissa 29. helmikuuta.
Ilmastoaktivistit protestoivat myös Berliinin kansainvälisten elokuvafestivaalien juhlallisuuksissa 29. helmikuuta.