Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Eurohpa rii­ka­laht­tu –bálk­ka­šup­mi gei­ge­juv­vo Sá­mi­Sos­ter -searvái Brys­se­lis

Bálkkašupmi lea evttohan europarlamentihkár Sirpa Pietikäinen .

Bálkkašupmi geigejuvvui riikkadásis Helssegis geassemánu loahpas ja dál golggotmánus Brysselis lágiduvvojit váldodoalut buohkaide, geaidda bálkkašupmi lea dán jagi juolluduvvon.

SámiSoster -searvvi doaimmajođiheaddji Ristenrauna Magga ja ságadoalli Pekka Aikio searvaba Bryssela váldodoaluide.

Magga lea ilus bálkkašumis, go searvvis lea dál maid 20 ávvujahki.

–Vuoddán gal ahte giddejit dál eanet fuomášumi sámiide ja eanalii sámi servviid dehálašvuhtii, lohká Magga.

Soai searvaba guovtti beaivásaš doaluide ja ávvuseremoniijas SámiSosterii geigejuvvo diploma.

–In árvidan ahte dát leat ná stuorra ja allaárvosaš doalut, muhto somáhan dat lea go ná fuomášuvvo, illuda Magga.

Bálkkašumi ákkastallamiin namuhuvvo mo SámiSoster -searvi goziha ja ovddida sápmelaččaid sajádaga dearvvasvuođa ja buresbirgenáššiid áššiiguin, ja lágida daid olis iešguđegelágan doaimmaid.

–Erenoamážit Muittohallat -prošekta fidne giitosiid, go dat doarju muitobuohcciid ja sin bearrašiid árgabeaivvi.

Searvvi doaimmat laktet oktii sámiid ja ahkeolbmuid olmmošárvvu ja vuođđorivttiid suodjaleami.

Dutkamušaid mielde boarásmuvvan olbmot fidnejit uhcit ja heajut bálvalusaid go nuorat ahkejoavkkut. Ahkeolbmuin galgá leat riekti buorre eallimii ja vuoigatvuohta mearridit iežas áššiid birra.

–Sámi Sostera doaimma váibmosis lea dáhkidit ja doalahit olmmošlaš boarásmuvvan.

Pietikäinen atná dehálažžan oppalaččat sápmelaččaid vuoigatvuođaid.

–Sámiid vuoigatvuođat dárbbašit buoret suoji go dál, danin go dat leat olles áigge áitagiid vuolde.

Su mielde lea dehálaš ahte Eurohpa áidna álgoálbmot fidne bálvalusaid ja doarjaga iežas gillii. Sámi Soster lea iežas doaimmaid bokte atnán fuola sámegielat dearvvasvuođabálvalusain.

Sámi Soster -searvi lea okta 50:s, mii fidne bálkkašumi dán jagi. Bálkkašupmi juolluduvvo jahkásaččat riikalahttui, jovkui, searvái dahje servviide, mat leat olahan doaimmaidis bokte mearkkašahtti olu. Dán bálkkašumi leat juohkán jagi 2008 rájes.

Tästä on kyse

Euroopan kansalaisen palkinto saamelaisten oikeuksia ajavalle yhdistykselle

SámiSoster ry saa tänä vuonna Euroopan kansalaisen palkinnon europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen ehdotuksesta. Tilaisuuteen osallistuvat SámiSoster ry:n toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga ja puheenjohtaja Pekka Aikio.

20 vuotta saamelaisten sosiaali- ja terveysalan tarpeita ja oikeuksia edistänyt yhdistys valvoo ja edistää saamelaisten asemaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

SámiSoster ry on yksi 50 voittajasta ja kaikki voittajat on kutsuttu yhteiseen päätapahtumaan, joka järjestetään Brysselissä 11.-12.10.2017.