Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Es­to­nial­le tulossa ehkä uusia ve­den­alai­sia tut­ki­muk­sia

Viron, Ruotsin ja Suomen hallitukset sopivat matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta Helmikuussa 1995.

Ruotsin hallitus haluaa, että Estonian hylkyä tutkitaan uudestaan. Asiasta kertoo verkkosivuillaan SVT. Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkesin) mukaan Viron (OJK), Ruotsin (SHK) ja Suomen turvallisuustutkintaviranomaiset ovat Viron OJK:n pyynnöstä allekirjoittaneet yhteistoiminta-asiakirjan, jossa kuvataan matkustaja-alus Estonian alustavan arvioinnin tutkintatoimia sekä kartoitetaan tulevia toimenpiteitä.

Viron, Ruotsin ja Suomen hallitukset sopivat matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta Helmikuussa 1995. Aluksen uppoamispaikalla ja sitä ympäröivällä alueella kiellettiin sukeltaminen ja muut toimet, jotka voisivat aiheuttaa häiriötä uhrien hautapaikalla.

Viron, Ruotsin ja Suomen lisäksi joukko maita on allekirjoittanut kansainvälisen hautarauhasopimuksen. Kansainvälinen hautarauhasopimus on huomioitu Viron, Ruotsin ja Suomen kansallisissa lainsäädännöissä eri tavoin. Lippuvaltio Viron käsissä on päätös siitä, ovatko vedenalaiset tutkintatoimet välttämättömiä. Viro myös ratkaisee sen perusteella mahdollisten tutkintatoimien toteuttamisen.

Otkesin mukaan turvallisuustutkintaviranomaiset tiedostavat sen, että tämänhetkinen lainsäädäntö ei salli vedenalaisia tutkintatoimia Estonian hylyn läheisyydessä. Viranomaiset ovat Viron johdolla informoineet maiden hallituksia tämänhetkisten tutkintatoimien tilanteesta ja mahdollisten jatkotoimien tarpeellisuudesta. Kansallisia säännöksiä tulkitaan ja niiden mahdolliset muutokset toteutetaan kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia kunnioittaen, Otkes kertoo tiedotteessaan.