pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

En­nä­tys­läm­min talvi valutti mereen en­nä­tys­mää­rän ra­vin­tei­ta: Saa­ris­to­me­ren fos­fo­ri­kuor­ma ylsi kol­mes­sa kuu­kau­des­sa koko en­nä­tys­vuo­den lu­kui­hin

Suomen ympäristökeskuksen mukaan ravinnekuormat ovat olleet huomattavasti normaalitalvea korkeampia myös muissa joissa aina Perämerellä asti.

Syken Tarkka-palvelun satelliittikuvatulkinta lounaisrannikolta 25. helmikuuta.
Syken Tarkka-palvelun satelliittikuvatulkinta lounaisrannikolta 25. helmikuuta.


Ennätyksellisen lämmin ja sateinen talvi on valuttanut Itämereen ennätyksellisesti ravinteita.

Esimerkiksi Saaristomerellä kolmen kuukauden fosforikuorma oli joulu-helmikuussa lähes yhtä suuri kuin koko vuoden kuorma aiempana ennätysvuonna 2008, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus.

Erityisen paha oli helmikuu, jolloin fosforia valui Saaristomereen melkein kymmenkertaisesti 2000-luvun keskiarvohelmikuuhun verrattuna. Arvio helmikuun fosforikuormasta on huimat yli 450 tonnia, kun keskiarvo on noin 50 tonnia.

Viime vuonna päivitetyn pintavesien tila-arvion mukaan Saaristomeren tila on jo muutoinkin heikentynyt vuonna 2013 tehdyn luokituksen jälkeen.

Paitsi lämpöä, poikkeuksellisesti myös vettä

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan ravinnekuormat ovat olleet poikkeuksellisen suuria koko rannikolla aina Perämerta myöden, mutta tarkkoja tietoja on toistaiseksi vain niiltä valuma-alueilta, joissa on jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta.

Talven vedenlaatutiedot täydentyvät koko maan kohdalta myöhemmin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan talvi oli Suomen mittaushistorian lämpimin. Kun myös sateita riitti moni paikoin poikkeuksellisesti, ne tulivat vetenä.

Tämä yhdistelmä on poikkeuksellisen suurten ravinnevalumien taustalla.

Monissa joissa yllettiin talvella roimasti keskimääräisen vuoden tulvahuippujen yli.  Esimerkiksi Salon Uskelanjoessa mitattiin helmikuun puolivälissä suurin virtaama sitten vuoden 1980

Kurkistus tulevaisuuteen?

Talvi onkin ollut monella tapaa ilmastonmuutosmalleissa ennakoidun tulevaisuuden kaltainen. Erityisesti talvivalunnan odotetaan kasvavan, mikä lisää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Syken skenaarioissa suurin kuormituksen kasvu on odotettavissa juuri Saaristomerelle. Tämä johtuu maatalouden vallitsevasta roolista ravinnekuormituksessa.

Mallien mukaan fosforikuormitus voi kasvaa Saaristomerellä jopa yli 30 prosenttia, ellei ravinnevuotoa pystytä hillitsemään tehokkaasti.