"En muista täl­lais­ta, että passia olisi tar­vit­tu tällä ra­jal­la" - Yli­tor­niol­la lii­ket­tä pitävät yrit­tä­jät jäävät Suo­meen, jos rajaa ei saa ylittää ol­len­kaan

Poikkeusolot rajoittivat rajaliikenteen ja hiljensivät kaupankäynnin.

Ylitornio
Yrittäjä Hely Teräs ylittää valtakunnan rajan kahdesti päivässä. Siihen tarvitaan poikkeusoloissa passi ja kopio yhtiöjärjestyksestä. Vieressä työntekijä Eeva Estola.
Yrittäjä Hely Teräs ylittää valtakunnan rajan kahdesti päivässä. Siihen tarvitaan poikkeusoloissa passi ja kopio yhtiöjärjestyksestä. Vieressä työntekijä Eeva Estola.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Koronaviruksen etenemistä taltuttavat nyt kaikki. Viime viikon torstai oli Tornionlaaksossa historiallinen päivä. Rajavartijat tulivat Ruotsin rajalle, kun Suomen hallitus päätti, että henkilöliikennettä rajoitetaan sisärajoilla ja sisärajatarkastukset palautetaan. Välttämättömät työmatkat ja tavaraliikenne on sallittu.

Suomen ja Ruotsin välinen raja ylitetään passin ja todistusten kanssa. Maanantaina tilanteeseen oli jo totuttu, mutta pelättiin, että tiistaina kerrotaan uusista rajoituksista.

– Jos raja menee kokonaan kiinni, sitten on pysyttävä Suomessa, tuumivat Ritva Boman ja Christina Isomaa, joiden työpaikka on perheyritys Ullan Kauppa Ylitorniolla, mutta koti Ruotsin Övertorneålla.

Tositilanteessa se ei olisi helppoa, sillä perheet jäisivät Ruotsiin, että kauppa saataisiin pidettyä auki Suomessa. Isomaalla on kotona kaksi peruskouluikäistä lasta.


Naiset tiesivät rajan kiinnimenosta torstaina ja varustautuivat passilla ja palkkatodistuksilla.

Isomaa pääsee Ruotsin passilla Ruotsiin, mutta Bomanin piti Suomen passin lisäksi todistaa osoite Ruotsissa.

– Rajavartijat ovat olleet ystävällisiä henkilöitä, eikä rajan ylittämisessä ole ongelmia, kertoo Isomaa.

– En muista tällaista, että passia olisi tarvittu tällä rajalla, vuosikymmenet rajan yli kulkenut perheyrityksen toimitusjohtaja Boman sanoo.

Rajan sulkeminen puolittaa suomalaisliikkeiden asiakasmäärät, sillä ruotsalaiset asiakkaat voivat olla jopa puolet asiakaskunnasta.

– Hiljaista on. Suomalaiset välttelevät liikkumista ja ruotsalaiset eivät pääse rajan yli, sanoo Boman.

Kukaan ei tiedä, milloin poikkeusolot päättyvät ja jatkoa on vaikea ennustaa. Yritykset ovat vaikean tilanteen edessä ja Bomankin on pohtinut, mitä tekee esimerkiksi ennakkotilauksille.

– Tämä on vakava tilanne, josta kärsivät kaikki.

Ritva Boman ja Christina Isomaa pääsevät passin turvin Övertorneålta töihin Ylitorniolla sijaitsevaan perheyritykseen Ullan kauppaan.
Ritva Boman ja Christina Isomaa pääsevät passin turvin Övertorneålta töihin Ylitorniolla sijaitsevaan perheyritykseen Ullan kauppaan.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Optikkoliike Lapinkatseen yrittäjä Hely Teräs ylittää valtakunnanrajan ja näyttää rajavartijalle passin ja yhtiöjärjestyksen, joilla todistaa henkilöllisyytensä ja työpaikkansa yrityksessään. Pieni pysähdys on Suomen puoleisella rajalla aamulla ja työpäivän päätyttyä. Ruotsissa ei kysellä henkilöllisyyden tai työtodistusten perään.

– Aamulla rajavartija kertoi, että maakuntien väliseen liikenteeseen voi tulla rajoituksia ja se voi koskea myös rajaa. Ei päästäisi edes töihin! Teräs sanoo.

Koronaviruksesta johtuvat toimenpiteet vaikuttavat kaupankäyntiin. Optikkoliikkeessä on myös silmälääkäripalvelut. Osa silmälääkäreistä on perunut vastaanottojaan. Teräs tietää, että on ihmisiä, jotka olisivat tarvinneet avun.

Teräs näkee, miten yksittäisen yrityksen toiminta johtaa kerrannaisvaikutuksiin. Optikkoliike ei mainosta ruotsalaisessa mainoslehdessä, koska se olisi turhaa.

Kaikille yrittäjille tilanne on vakava.

– Se saa vähän ylimääräisiä sydämentykytyksiä, kun joutuu ennakoimaan tilanteeseen, jossa raha ei liiku, Teräs kertoo.

Terveys on kuitenkin tärkeää.

–  Asia on vakava. Toisaalta on hyvä, että pannaan rajoituksia, jos eivät ihmiset muuten usko, Teräs pohtii.


Länsiraja nyt

Suomen rajaliikenteen rajoitukset tulivat voimaan torstaista 19.3. klo 00.

Rajavartiolaitoksen toimenpiteet rajanylitysliikenteessä toteutetaan Schengenin rajasäännöstön ja rajavartiolain perusteella.

Pohjoismaissakin matkustavalla henkilöllä on velvollisuus pitää mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus tai passi.

Henkilöliikennettä rajoitetaan Suomen ulkorajoilla.

Henkilöliikennettä rajoitetaan sisärajoilla.

Suomen sisärajoille palautetaan sisärajavalvonta.

Välttämätön työmatka- ja tavaraliikenne turvataan.

Välttämätön liikenne

Työntekijät, jotka pysyvään työsuhteeseen perustuen työskentelevät Ruotsin tai Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella.

Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö ja muut kuljetusalan työntekijät.

Terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset, terveysalan tutkijat, vanhustenhuollon ammattihenkilöstö.

Diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään.

Välttämätön paluu, kauttakulkuliikenne ja kotiutettavat.

Pakottavissa perheasioissa matkustavat henkilöt.

Kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt.

Muu välttämätön ja perusteltu liikenne, esimerkiksi suoritettava merkittävä huoltotyö, jonka toteuttaminen edellyttää huoltotiimin tai huoltomiehen suoritusta eikä työ siedä viivästystä.