tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Elise váil­la­ha mátk­koš­tea­mi - Orru Ruoŧas ja gárta ain vuordit


Elise Valkeapää ja Guatemala ovdalaš kultuvraminister Otelia Lux de Coti. Valkeapää veahkehii Guatemala maya-nissonolbmuid oahppat lohkat ja čállit.
Elise Valkeapää ja Guatemala ovdalaš kultuvraminister Otelia Lux de Coti. Valkeapää veahkehii Guatemala maya-nissonolbmuid oahppat lohkat ja čállit.

Ruoŧa gárasavvonlaš sámi nisu Smávot Márjjá Elise, Elise Valkeapää lea hárjánan vánddardeaddji. Juste ovdal koronadili son lei áigume mátkkoštit gitta Jordaniai, muhto šattai šluhttet mátkki. Su áidna bárdni bearrašiinnis orru Sálliris, Romssas ja ii leat beassan sin luhtte fitnat olles giđa. Son doalláge dál oktavuođa olbmuiguin eanas sosiála media bokte.

- Lean ferten fuobmát eará áššiid bargat dál go ii leat lohpi mannat gosage. Munhan lean hárjánan dušše finihit gávppašeame Suomas go mis dáppe Gárasavvonis ii leat nu buorre gávppašanválljenmunni, muitala Elise Valkeapää.

Son liiko leahkit olgun ja lohká iežas čuoigan dán giđa juohke beaivvi.

– Mun válddán olu govaid ja filmmaid maid sádden bearrašii Norgii. Dat lea dán dilis áidna vuohki doallat oktavuođa siiguin.

Ruoŧas buot eanemusat koronavirusnjoammumat

Ruoŧas lea dán rádjái leamas čielgasit eanemusat koronavirusnjoammumat davviriikkaid ektui. Ruoŧa eiseválddit leat dieđihan ahte eandalit badjelaš 70-jahkásaččat galget garvit lagaskontaktaid ja mátkkošteami. Mátkkoštangáržžideamit gustojit geassemánu 15. beaivve rádjái.

Ii beasa galledit bártnás

Valkeapää lea ovdal koronaviruspandemiijá fitnan maiddái dávjá bártnis luhtte Sálliris, Romssas. Dál ii leat beassan dahkat dan go riikkaidrájit Ruoŧa ja Norgga gaskkal leat leamaš gitta.

– Mun láven juohke geasi leahkit Sálliris guhkit áigge ja dán jagi dat ii oro ollašuvvame, morašta Valkeapää.


(Joatkašuvva gova vuolde.)

Elise Valkeapää (nubbi gurut bealde) lea hárjánan mátkkošteaddji go lea guhká bargan máilmmi álgoálbmotáššiiguin.
Elise Valkeapää (nubbi gurut bealde) lea hárjánan mátkkošteaddji go lea guhká bargan máilmmi álgoálbmotáššiiguin.

Olu mátkkoštan barggu olis

Elise Valkeapääs lea guhkes vásáhus olgoriikkamátkkošteamis. Son lea bargan Guatemalas Gaska-Amerihkás máŋggaid jagiid 90-logus ja lea leamaš mielde ásaheame Sámimaya-nammasaš organisašuvnna dohko.

- Mun ledjen Sámiráđi bokte ceggeme prošeavtta maya-álgoálbmogii gullevaš nissonolbmuide, muitala Valkeapää.

Sii bohte unna gilážiin miehtá riikka ja barge biigán rikkis olbmuid luhtte.

Oahpahit iežas kultuvrra birra

- Mii fertiimet ásahit sidjiide prošeavtta vuosttaš heahteveahki namas daningo eat sáhttán virggálaččat namuhit ahte bođiimet rievtti mielde oahpahit sin lohkat ja čállit. Ja diehtit olmmošvuoigatvuođaid birra.

- Oahpaheimmet maya-nissoniidda sin iežas kultuvrra birra. Sii eai lean goassige oba fitnange geahččame Guatemala stuorámus ja dovdoseamos maya-tempeliid Tikalas. Sis lei min bokte maiddái vejolašvuohta skuvlejupmái. Máŋgasat válde veahkkedivššároahpu ovdal jotke buohccidivššárohppui. Dasa lassin sii ohppe olu praktihkalaš áššiid nugo mo fitnat báŋkkus ja makkár vuoigatvuođat sis leat servodagas. Midjiide dáppe áibbas lunddolaš fáttáid.

Jođus veahkehit Jordania johtti álgoálbmoga

Elise bargá ain olmmošvuoigatvuohtaprošeavttaiguin ja lei mátkkošteame Jordaniai juste ovdal koronavirusa dagahan mátkkoštangildosiid. Jordanias son lea mielde Ovttastahtti Našuvnnaid prošeavttas mii galgá veahkehit beduiidnaálbmoga nissonolbmuid Dana-nammasaš gilis lahka Tafilah-gávpoga. Doppe lea Jordania stuorámus našunálapárka.

– Dán prošeavtta ulbmilin lea veahkedit sin hukset skuvlla ja oažžut čázi. Dien guovllus leat olu hástalusat daningo beduiinnat leat vuojehuvvon eret iežas guovlluin ja luonddupárkkain turisma dihte, muitala Valkeapää.

Son joatká:

- Mii eat duostta loktet ášši politihkalaš dásis daningo háliidit álggos albma ládje sajáiduvvat dohko. Muđui eiseválddit eai luoittaše min boahtit ollenge. Jordania beduiinnat leat seammalágán johtti álbmot nugo sápmelaččatge. Sin eallinvuohki lea dán áigge garrasit čatnon stáhta vuollái.

Tästä on kyse

Valkeapää odottaa jo matkustamista

  • Elise Valkeapää asuu Ruotsin Karesuvannossa.
  • Valkeapää ei ole päässyt Norjaan tapaamaan poikaansa perheineen koko talven ja kevään aikana.
  • Myöskin Jordaniaan beduiini-alueelle suunniteltu vapaaehtoistyömatka peruuntui.
  • Valkeapää on ollut 90-luvulta lähtien aktiivisesti mukana auttamassa alkuperäiskansoja mm. Keski -ja Etelä-Amerikassa.