Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

EK:n ko­ro­na­ky­se­ly: Joka kolmas työn­an­ta­ja­yri­tys me­net­tä­nyt puolet lii­ke­vaih­dos­taan

Elinkeinoelämän keskusliiton koronakyselystä käy ilmi, että liikevaihto on romahtanut erityisesti palvelualoilla ja pienemmissä yrityksissä. Yli puolet ilmoittaa tarvitsevansa rahallista valtiontukea. Kaksi viidesosaa tarvitsee taloudellista vastaantuloa pankilta tai vuokranantajalta.

– Koronakriisiä on tärkeää ratkaista ihmisten terveys edellä. Samalla yritykset vetoavat sen puolesta, että rajoitustoimista luovuttaisiin niin ripeässä vaiheistuksessa kuin se on turvallisesti tehtävissä. Tässä tarvitaan laajaa koronasairauden tunnistamisen testausta ja altistuneiden lähikontaktien nopeaa jäljittämistä sairauden leviämisen ehkäisemiseksi.