Dovddus duojár skeŋke ar­kiiv­vas

Sámis lea olu čehppodat man čalmmustahttit. Dipma ja garra duojit muitalit maid árvvuid ja geavatlaš čehppodaga birra.

Dan dihte Sámi arkiiva Anáris, Ájtte sámemusea Johkamohkis ja Sámi allaskuvla Guovdageainnus álggahit Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) – oktasašbargoprošeavtta, man ulbmilin lea sámi hábmenmáhtu seailluheapmi ja sirdin čuovvovaš buolvvaide.

- Leat soahpan juo ahte goit oassi duojár Ilmari Laiti arkiivvas skeŋkejuvvo dál prošeavttas álggus, illuda bajitdárkkisteaddji Inker-Anni Linkola Sámi arkiivas.

Ovdagovvan leamaš Finnish Industrial Design arkiiva, mii lea vurken Suoma dovddus hábmejeddjiid plánenbarggu muttuid. Suoma hábmejeaddjin boahtiba millii goit Tapio Wirkkala ja Armi Ratia .

- Sullasaččat lea jurdda čohkket duojár-arkiivva mii muitala duojára duddjoma, hábmenjurddašeami ja hábmema márkanastinproseassa, lasiha Linkola.

AIDA prošeakta ovttas duojáriiguin ja hábmejeddjiiguin arkiverejit materiála mii čoaggana ieš duddjoma proseassain.

- Dás lea sáhka čuovgagovain, duojáriid brošyrat, filmmat, aviisačállosat, duoji mállet dego sárgosat dahje vaikko hearvva plánen, dadjá Linkola.

- Arkiivii sáhttá skeŋket juoga tevnnega dahje hearvva, nu ahte ii leat jurdda ahte buot galgá addit mii dan duodjái gullá, čilge Linkola.

Duojár-arkiivvat geavahuvvojit de Sámi allaskuvlla duodjeoahpahusas ja veahkkin sámi duojáriid márkanfievrrideapmái.

Lassin mánáide ja nuoraide ráhkaduvvo heivvolaš hábmenmateriála arkiivvaid vuođul. Ulbmilin lea juohkit dieđuid sámi duojis ja duojáriin ja seammás sihkkarastit árbevirolaš dieđu sirdáseami čuovvovaš buolvvaide.

Prošeavtta váldoruhtadeaddji lea EU Interreg Nord V Sápmi –prográmma ja ovttasbargoprošeakta bistá golbma jagi.

Mistä on kyse?

Saamelaisten muotoilijoiden arkisto

Saamelaisarkisto, saamelaismuseo Ájtte Ruotsissa ja Sámi allaskuvla Norjassa aloittavat Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on saamelaisen muotoilutietouden säilyttäminen ja siirtäminen seuraaville sukupolville.