Mainos

Di­gi­po­lis – Kemin Tek­no­lo­gia­ky­lä täyttää tänä vuonna 30 vuotta – ”Pi­sim­mät asia­kas­suh­teem­me ovat miltei yhtä pitkiä”

Digipolis – Kemin Teknologiakylässä halutaan lisätä alueen yritysten välistä tietoisuutta ja vuorovaikutusta, jotta yhteistyötä ja synergiaa pääsee syntymään.

Teknologiakylä on noin 50 yrityksen koti. Alueella toimii monenkirjava joukko erikokoisia yrityksiä useilta eri toimialoilta. Tänä vuonna Digipoliksessa vietetään juhlavuotta Teknologiakylän täyttäessä 30 vuotta.

– Pisimmät asiakassuhteemme ovat miltei yhtä pitkiä, Kemin Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Tarja Heikonen kertoo.

Teknologiakylän perusajatuksena ovat olleet hyödyt, joita voidaan saavuttaa samalla alueella toimivien yritysten kesken. Potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä muiden yrittäjien vertaistuki löytyvät ihan läheltä. Hyötyjen saavuttaminen edellyttää kuitenkin tietoisuutta ja aktiivista vuorovaikutusta yritysten välillä.

Uudistuksen myötä verkkosivuilta löytyy uutena ajankohtaista osio, jossa esitellään alueen uutisia ja toimijoita.
Uudistuksen myötä verkkosivuilta löytyy uutena ajankohtaista osio, jossa esitellään alueen uutisia ja toimijoita.

Ensimmäinen askel – uudet nettisivut

Alueella toimivilta yrityksiltä kerätyn tiedon perusteella yrityksissä toivotaan enemmän vuorovaikutteista viestintää sekä mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen alueen muiden toimijoiden kanssa. Tähän toiveeseen Digipoliksessa tartuttiin.

– Aloitimme viestinnän suunnittelun syksyllä koronarajoitusten vapauttaessa aikaa päivittäisestä tekemisestä. Tavoitteenamme on omalta osaltamme luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukselle ja kasvattaa alueen toimijoiden tietoisuutta toisistaan.

Uudistuksen ensimmäinen askel on uusien verkkosivujen julkaisu 31.3.

– Yhteistyökumppaninamme sivuston suunnittelussa on toiminut Nomon Oy, jonka asiantuntevaa käsialaa on sivuston raikas ilme ja tekninen toteutus, Heikonen kiittelee.

Uusille ja nykyaikaisille sivuille on lisätty ”Ajankohtaista” osio, jossa julkaistaan tuoreita uutisia alueelta, alueen yritysten esittelyitä sekä laajemmin seutukuntaa koskettavia merkittäviä uutisia. Digipoliksessa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus jakaa omaa yritystään koskevia uutisia sivustolla.

Uudistuksilla halutaan luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.
Uudistuksilla halutaan luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.

– Huhtikuusta alkaen panostamme myös säännöllisesti ilmestyvään uutiskirjeeseen. Kannustamme sekä asiakkaitamme että sidosryhmiämme jakamaan kuulumisia ja informaatiota tätä kautta.

Uusia palveluita asiakkaiden tarpeeseen

Uusilla sivuilla on annettu entistä enemmän tilaa palveluille, joiden kehittämiseen Kemin Teollisuuskylä Oy on niin ikään panostanut. Palveluita on kehitetty vastaamaan yritysten tilapäisiin ja muuttuneisiin tarpeisiin.

– Joskus kokousasiakkaamme tai yrityksissä vierailevat työntekijät tarvitsevat omaa rauhallista työskentelytilaa. Ennen ohjasimme heitä mahdollisuuksien mukaan kokoustiloihin, mutta nyt voimme tarjota heille ergonomisesti kalustetun viihtyisän toimistotilan ”Tuntitoimiston” päiväksi tai vaikka vain tunniksi, asiakkuusvastaava Elina Martimo kertoo.

Neuvottelunurkkauksella varustettu tuntitoimisto on ergonomisesti kalustettu. Nimensä mukaisesti toimiston voi vuokrata vaikka tunniksi.
Neuvottelunurkkauksella varustettu tuntitoimisto on ergonomisesti kalustettu. Nimensä mukaisesti toimiston voi vuokrata vaikka tunniksi.

Digipolis-alueen vuokralaisille tehdyn asiakaskyselyn perusteella yrityksissä on ajoittain vajetta sekä aika- että henkilöresursseissa monenlaisten päivittäisten tai satunnaisempien tehtävien suorittamiseksi. Tähän Kemin Teollisuuskylä Oy haluaa vastata uudistamalla omia palveluitaan sekä yhdistämällä tekijöitä Digipolis-alueella.

– Alueelta löytyy monipuolista osaamista, joita yritykset voisivat helposti hyödyntää. Haluammekin rohkaista yrityksiä ottamaan yhteyttä ratkaisuiden löytymiseksi. Palveluita räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti, Martimo jatkaa.

Alueella on vapautumassa tilaa

Tällä hetkellä Digipoliksen alueella on harvinainen tilanne, kun Teknologiakylässä on vapautumassa suurempaakin toimistotilaa vapaana olevien muutaman pienen toimistohuoneen lisäksi.

– Käyttöasteemme on toimitilojen osalta jatkuvasti noin 98 %, joten pystymme kehittämään toimintojamme asiakkaidemme viihtyvyyden parantamiseksi ja toimintojen sujuvoittamiseksi, Heikonen summaa.

– Vähäisetkin tilat täyttyvät varmasti nopeasti. Biotuotetehdas-hanke näkyy meilläkin kyselyiden kasvavassa määrässä. Jos uudet toimitilat ovat mietinnässä, kannattaa olla nopeasti yhteydessä.

Kokoontumisrajoitusten myötä suuremmat kokoukset ja seminaarit ovat olleet tauolla Digipoliksessakin jo vuoden päivät.

– Nyt suuntaamme ajatukset tulevaan ja kokoontumisrajoitusten vapautumiseen. Kokoustilat ja laajennetut kokouspalvelut ovat hyvin esillä uusilla nettisivuilla. Toivottavasti sekä nykyiset että uudet kokoustajat löytävät ratkaisuja kehittyneistä kokonaispalveluistamme.

Tällä hetkellä Teknologiakylässä järjestetään pieniä tapaamisia ja hybridikokouksia. Tekniset ratkaisut tiloissa mahdollistavat vuorovaikutteisten kokousten järjestämisen myös poikkeusoloissa.

Tehdashanke näkyy kasvavana kysyntänä toimitilojen suhteen.
Tehdashanke näkyy kasvavana kysyntänä toimitilojen suhteen.
Digipolis

Kemin Teknologiakylän toimintojen takana toimii kaksi Kemin-konserniin kuuluvaa yhtiötä. Yrityksille tarjolla olevista tilaratkaisuista, toimi- ja kokoustiloista sekä -palveluista, alueella vastaa kiinteistöyhtiö Kemin Teollisuuskylä Oy ja yrityskehityspalveluita yrityksille tarjoaa puolestaan kehitysyhtiö Kemin Digipolis Oy.

www.keminteollisuuskyla.fi

-