Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Dieđut čoahkis - Neaht­ta­sii­du alm­mu­huv­von ja čuov­vo­važ­žan so­siá­la- ja dearv­vaš­vuođa­suorg­gi bar­gii­de čohk­ke­goh­tet dieđuid

Dál ii dárbbaš árvádallat makkár buresveadjin- ja deavvasvuođasuorggi dieđut gávdnojit sámegillii. Coahkis.com -neahttasiiddus leat sullii 40 sierra dieđihančállosa ja rávvengihppaga.

–Dál materiálat leat čohkkejuvvon ovtta neahttasiidui, gos buohkat gávdnet daid álkit, illuda duđavaš Ida Pirttijärvi gii lea čohkken dieđuid.

SámiSoster -searvi lea almmuhan neahttasiiddu, gosa leat čohkken iešguđege sámegielat dieđuid. Stuorámus oassi dain leat davvisámegillii. Nuortalaš- ja anárašgillii leat dušše moadde rávvengihppaga.

–Mii leat gulahallan iešguđege organisašuvnnaiguin, almmolaš ásahusa virgeolbmuiguin ja servviiguin, muitala Pirttijärvi das mo sii leat čohkken gárvves materiálaid ođđa siidui.

Sii leat šaddan sillet ja válljet.

–Álgomuttus mis ledje eanet sámegielat materiálat muhto go dárkkisteimmet daid, de gávnnaheimmet ahte muhtumiin lei boarásmuvvan dieđut. Daid mii eat bidjan materiálabáŋkui, muitala son.

Dán prošeavttas leamaš positiiva váikkuhus.

–Dál lea ráhkadišgoahtán ođđa materiálaid buvttadit sámegillii. Mii leat ráđđádallamin muhtumiiguin nie, ahte boarásmuvvan rávagihppagiid ođasmahttet ja jorgalahttet de sámegillii.

Materiálabáŋkui lea ulbmilin lasihit sámegielat materiálaid dađi mielde go ođđa dieđihančállosat almmustuvvet.

–Ođđa sámegielat materiálat leat boađi-boađi ja dat lasihuvvojit dalán go daid leat ožžon gárvvisin. Jus dieđát ahte doppe váilu juoga, de váldet munnje oktavuođa, cavgila son.

SámiSosteris leat juo joatkkaplánat gárvvisin, go maŋŋá siidduide lea dárkkuhus lasihit sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargiide sierra oasi.

–Dáshan dat bargu easkka álgá. Dál mis lea álki čujuhit man unnán sámegielat materiála gávdno, dadjá Pirttijärvi.

SámiSoster ja Sámediggi leat oktasaš prošeavttas čoaggán buresveadjin- ja dearvvasvuođarávvagiid. Čoahkis -prošeakta lea jagi áigge ohcan ja čohkken oktii buot Suomas hállojuvvon golmma sámegillii.

Čoahkis – Koossa -materiálabáŋku lea buohkaide rabas. Gávnnat dan čujuhusas coahkis.com.

Loga maid:

Čoahkis.com - Sámegiel buresveadjin- ja dearvvasvuođamateriálbáŋku

Sohkardávdda birra sámás – Dieđut ja rávvagat dearvvasvuođa birra ovtta sadjái (30.8.2017)

Dákkár lea Čoahkis -materiálabáŋkku vuosttas siidu olggosoaidnit.
Dákkár lea Čoahkis -materiálabáŋkku vuosttas siidu olggosoaidnit.
Kuva: Sami Soster rs
Tästä on kyse

Saamenkielinen materiaalipankki

SámiSoster -yhdistyksen ja saamelaiskäräjien yhteishankkeen saamenkielinen terveys- ja hyvinvointineuvonnan materiaalipankki on nyt julkaistu osoitteeseen coahkis.com. Nettisivulle on koottu noin 40 saamelaisten hyvinvoinnin ja terveysneuvonnan tiedotusmateriaalia tai ohjetta inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielellä.

Hankkeen myötä uusia materiaaleja on tekeillä ja lisätään sivulle niiden valmistuttua. Jatkossa sivulle lisätään sosiaali- ja terveysalan työtekijöitä varten oma osio.