Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Dás dušše geavai ná – Sá­me­gie­la oahpuid bokte njuolga bargui

Martta Alajärvi lea bargan doaimmaheaddjin Anáris. Danin son soaitá leat oahpis namma.

Muhto mo Roavvenjárgga Marraskoski Kontojávregáttis šaddan Marttas bođii sámegielat doaimmaheaddji Anárii? Máhccat su skuvlabálgá álgui.

–Lohkagohten davvisámegiela vuolledásis, go mu skuvlaoabbá dárbbašii skihpára, muitala son oahpuid álgima birra.

Soai jođiiga ovttas oktii vahkus Kontojávrris 45 km mátkki gávpogii sámegiela diimmuide.

–Muhtumin lei lossat lihkkat nu árrat, go sámegiela diimmut álge jo diibmu 7.45, lohká son.

Nugo dálge, dalle váilo oahpahusmateriálat. Son lohká váivvimussan dan go sámegiela oahpaheaddji lotnašuvai ja buoremus fas dalle go lei seamma oahpaheaddji guhká.

–Oahpaheaddji dovddai jo min iige dárbbašan álgit álggus dego muhtun jagiid geavai, dadjá son.

Somás muitun lea báhcán dáiddáriid gallestallan.

–Min luhtte fitne juoigit ja eará sámi dáiddárat ja dat spiehkastii dábálaš sámegiela diimmuin, Martta lohká.

Sámegiela oahppit oahpahalle lávlaga, čiŋadedje gávttiin ja fitne ovttas lávlumin sámi parlamentarihkkáriid čoahkkimis.

–Dalle orui ahte mii leat albma sámeluohkká, mojohallá somás muitui.

Logahatáigge son stuđerii sámegiela gáiddusoahpahusa bokte ruovttus. Oktii vahkus váldui oktavuohta Avvilii, gos oahpaheaddji lei.

Logahaga maŋŋá Martta mearridii vuolgit Guovdageidnui lohkat lasi sámegiela.

–Bessen lohkat Oulu universitehtii biologiija ja eanandiehtaga, muhto in mun dalle vuolgán dohko, himiha son.

Guovdageainnu maŋŋá son manai oarpmeale maŋis lohkat anárašgiela.

Martta gullá Saijetsii ja Paadarii sogaide Njellimis ja soga giella lea anárašgiella. Vaikko eadni ii sámás de áhkku sárdnu anárašgiela.

–Dál moai sártnodetne áhkuin anárašgillii, illuda Martta.

Boahtte dálvvi son stuđere Giellagas-instituhtas anárašgiela.

–Mannan jagi šadden viimmat fárret Oului stuđeret ja reaškkiha njálgát.

Plána lea čállit giđđat loahppabarggu.

–Ii mus šaddange biologiija ja eanandieđu oahpaheaddji go anárašgiela ávnnasoahpaheaddji, loahpaha Martta Alajärvi.

Tästä on kyse

Saamenkielen opintieltä suoraa töihin

Martta Alajärvi työskentelee saamenkielisenä freelance toimittajana Yle Sápmissä ja opiskelee inarinsaamea Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Hän valmistuu inarinsaamen aineenopettajaksi. Alajärvi aloitti pohjoissaamen kielen opettelun peruskoulussa ja jatkoi opintoja lukiossa. Inarinsaamea hän innostui opettelemaan serkkunsa esimerkistä.

Alajärvi on kotoisin Kontojärveltä, Marraskosken kylästä. Hän kuuluu Nellimin Saijetsien ja Paadarien sukuihin.