Beassá­žat čohk­ke­jit fas sáp­me­laččaid oktii

Beassážat leat árbevirolaččat olles girkojagi stuorimus allabassi. Suomas leat unnán fálaldagat beassážiid áigge ja dan dihte oallugat mannet Norgga beallái, Guovdageidnui ja Kárášjohkii. LK Ságat lea čohkken deháleamos sámi prográmmafálaldagaid oktii.

Eanodagas lágiduvvojit 48. geardde girko- ja klassihkalaškonsearttat Heahtá Musihkkabeivviid oktavuođas. Sotnabeaivve beassat gullát Heahtá girkus juoigi ja lávlu Anna-Reetta Niemelä .

Guovdageainnu beassášprográmma lea viiddis. Kulturviesus čájehuvvo skilleduorastaga Beaivváža mánáidteáhterbihttá Rievssatčivga.

Liet International 2017 lea Eurohpa unnitálbmogiid gilvu ja lágiduvvo iešguđet báikkiin Eurohpás. Dán jagi gilvvu beassá čuovvut Báktehárjjis. Lullisápmelaš Kalle Urheim doallá konsearta Thon hoteallas seamma eahkeda.

Guhkesbearjadaga lea mánáid juoigankonseartta Diehtosiiddas, árbevirolaš juoigankonseartta Báktehárjjis, gos loaiddasta Iŋgá-Máret Gaup-Juuso Tundra Electro -joavkkuinis. Eahketkonseartta lea Báktehárjjis. Doppe beassá guldalit sámi dovdoseamos rap-artisttaid Áilu Valle, Amoc ja Slincraze .

Beassášlávvordaga lágiduvvojit heargevuodjingilvvut Báktehárjji stádionis. Eahkes lea árbevirolaš Sámi Grand Prix 2017 juoigan- ja lávlungilvu ja dan maŋŋel lea konseartta Báktehárjjis, gos čuojahit Elle-Márjá Eira, Sofia Jannok ja Felgen .

Jos it beasa geahččat Beaivváš -teáhtera Rievssatčivgga skilleduorastaga, dat čájehuvvo fas ođđasit sotnabeaivve. Duodjeinstituhtas lea duodje- ja dáiddačájáhus juohke beaivve beassážiid áigge. Maiddái Diehtosiiddas lea govva- ja duodječájáhus.

Kárášjogas leat skilleduorastaga heargevuodjingilvvut ja eahkes konseartta, gos čuojaha beakkán sámi joavku Felgen. Sofia Jannok ja Kalle Urheim leaba guhkesbearjadaga lávddi nalde valáštallanhálles. Beassášlávvordaga lea skohtergilvu KaraX ja ja Rolffa čuojaha eahkes ovttas earret eará Mollet -joavkkuin, Ágyn ja Bitin .

Heahtá Musihkkabeaivvit 11.-16.4.17

Sámi beassášmárkanat 8.-17.4.17

Kárášjoga beassášfestivála 7.-17.4.17

Mistä on kyse?

Pääsiäinen tuo taas saamelaiset yhteen

Pääsiäinen on perinteisesti saamelaisen kirkkovuoden tärkein ajankohta. Suomessa on vähän saamelaista pääsiäisohjelmaa tarjolla, joten monet suuntaavat Norjan Kautokeinoon ja Karasjoelle pääsiäisenviettoon.

Kautokeinossa ja Kaarasjoella on laaja ohjelmatarjonta. Siellä järjestetään muun muuassa konsertteja, näyttelyitä, teatterinäytöksiä ja perinteisiä porokilpailuja.