pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Áslat Holm­berg lea Mu­mistá­lu jiet­na­neavttár - Mu­me­niid dii­dadál­vi eal­li­gov­va­teáh­te­riid­da 1.12.

Sámegielat ealligovva almmuhuvvo oktanaga suoma- ja ruoŧagielat ealligovaiguin juovlamánu álggus olles riikkas.

Diidadálvvi eará jietnaneavttárat leat Niko Valkeapää muitaleaddjin, Johnny Mathis Sara lea Mumiáhčči, Anne Marie Guttorm Graven lea Mumieatni jietnaneavttár ja Gunn Karin Skoglund leages Unna Miáš.

Lassin Ante Siri lea Hemul ja Jon Iver Tellefsen Eira lea Mumrihkka.

Máŋgga iešguđege rolla jietnanektet Elle Sara Oskal, Emma Elliane O. Valkeapää ja Sara Margrethe Oskal .

Geahča suomagielat filbmaseavtti

Animašuvdna vuođđuduvvo Tove Janssona Taikatalvi -girjái. Mumeniid diidadálvi čájehuvvo dán jagi goittotge Ruoŧas, Norggas, Dánmárkkus, Kiinnás ja Jáhpanis.

Jos hálidat tiŋgot Mumeniid diidadálvvi, sáhttá váldit oktavuođa Harry Päiväläinenii Future Filmmas , guhte vástida Diidadálvvi márkanastimis ja lebbemis.

–Dálá dieđuid mielde sámegielat filbma čájehuvvo goittot Ohcejogas ja Roavvenjárggas, lohká Päiväläinen.

Son ávžžuhage váldit oktavuođa jos lea beroštupmi čájehit filmma.

Norggas ja Ruoŧas leat iešguđege fitnodagat, mat márkanastet filmma.

Tästä on kyse

Aslak Holmberg on Muumipeikko

Saamenkielinen Muumien taikatalvi eli Mumeniid diidadálvi saa ensi-iltansa elokuvateattereissa 1.12.2017.

Tove Janssonin rakastettuun Taikatalvi -kirjaan pääasiallisesti perustuva animaatio tulee Suomessa katsottavaksi niin suomen-, ruotsin- kuin saamenkielisenäkin versiona.

Suomen lisäksi Muumien taikatalvi saa vielä tänä vuonna ensi-iltansa ainakin Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Ranskassa, Kiinassa ja Japanissa.