Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Las­ten­suo­je­lu­kan­te­lui­den kä­sit­te­ly vii­väs­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Suo­men avissa

Helsinki

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen moitti Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa lastensuojelua koskevien kanteluiden käsittelyn merkittävästä viivästymisestä. Hän antoi viraston ylijohtajalle huomautuksen lain ja velvollisuuksien vastaisesta menettelystä.

Viime vuonna pisin kantelun käsittelyaika oli siellä yli 49 kuukautta eli runsaat neljä vuotta. Tilanne on Puumalaisen mukaan perustuslain ja hallintolain vastainen, ja hän luonnehtii sitä erittäin vakavaksi.

Lastensuojelun valvonta on Puumalaisen mukaan ollut ruuhkautunutta lähes koko viraston toiminta-ajan. Valvonnan toimimattomuus vaarantaa lastensuojelun asiakkaiden oikeuksien toteutumisen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan toiminnan ruuhkautumiseen olisi pitänyt puuttua nopeammin ja pitkäjänteisemmin.

Puumalainen edellyttää, että valtiovarainministeriö ryhtyy toimiin ongelman korjaamiseen. Ministeriölle kuuluu aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus.

Lastensuojelu ei riittävän ennakoivaa

Apulaisoikeuskansleri on tehnyt tarkastuskäyntejä myös muihin aluehallintovirastoihin. Käyntien perusteella huomattiin myös yleisesti, etteivät virastot kykene ohjaamaan ja valvomaan lastensuojelua riittävän suunnitelmallisesti ja ennakoivasti.

Toiminta on Puumalaisen mukaan jälkikäteistä, vaikka vaikuttavalla ennaltaehkäisevällä toiminnalla voitaisiin parhaiten turvata lastensuojelun asiakkaina olevien lasten oikeudet.

Valtiovarainministeriö on asettanut aluehallintovirastoille tavoitteet suunnitelmallisen ja ennaltaehkäisevän ohjauksen ja valvonnan toteuttamiseksi. Puumalainen pyytääkin ministeriöltä tietoa, kuinka se pyrkii varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen.