pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Anára ja Oh­ce­jo­ga bad­jel­meará­laš sear­ve­got­teválg­gat – Vál­ga­beai­vi pálb­ma­sot­na­beaiv­ve

Anára ja Ohcejoga searvegottiin ordnejuvvojit badjelmearálaš searvegotteválggat 25. beaivve njukčamánu. Ovdajienastus álgá vuossárgga 12. beaivve ja bistá 16. beaivái njukčamánu.

Válggain válljejit lahtuid guovtti doaibmanorgánii.

Válggas válljejit Davvi-Lappi searvegotteovttastumi oktasaš váldostivrra lahtuid, masa gullet 21 lahtu nu ahte Anára lahtut leat 15 ja Ohcejogas vihtta lahtu.

Lassin dán guovtti searvegoddái válljejuvvojit searvegotteráđit. Anára searvegotteráđđái válljejit 12 lahtu ja Ohcejoga searvegotteráđđáiges válljejit gávcci lahtu.

Searvegotteovttastupmái ja goappáge searvegotti ráđđái leat sullii seamma evttohasat. Anáris leat 27 evttohasa viđa iešguđege listtus ja Ohcejogas 12 evttohasa guovtti sierra listtus.

Anáris johtá ovdaválggaid áigge giliid ja skuvllaid mielde jienastanbiilla. Jienastanbiillas sáhttá jienastit man beare jienastanbáikkis. Geavadagas jienastanbiilla lea kapellána Mauno Hepola ássanbiila, nu mo ovdalge.

Anára searvegottis ruoktojienasteami dáhpáhuvvá nu, ahte jienastanbiilla spiehkasta dárbbu mielde dohko, gos dárbbašuvvo ruoktojienastus. Ruoktojienasteami galgá dáhttut ovddalgihtii.

Anára searvegottis leat measta 3800 jienasteaddji ja Ohcejoga searvegottisges sullii 780 jienasteaddji.

Anára ovdajienastanbáikkit

Girkohearrá doaimmahagas 12.-16.3. 2018 dmu 9.00–18.00

Anára girkus 14.-15.3. dmu 11.00-18.00

Čeavetjávrri guovllus 12.3.2018

Áŋŋela ja Rivdola guovllus 13.3.2018

Lismmá ja Leammi guovllus 14.3.2018

Logahagas, Goahppilis ja Njellima guovllus 15.3.2018

Guhtura ja Suoločielggi guovllus sihke Tolosis 16.3.2018

Ohcejoga ovdajienastanbáikkit

Girkohearrá doaimmahagas Avvilis (Sairaalantie 5) 12.-16.3. 2018 dmu 9.00–18.00

Gáregasnjárgga kapeallas 13.3. 2018 dmu 12 – 16

Nuvvosa rohkosviesus 13.3. 2018 dmu 17.30 – 19.30

Ohcejoga searvagottedálus 14.3. 2018 dmu 10 – 15

Njuorggáma rohkosviesus 14.3. 2018 dmu 17 – 20

Anára searvegotteválggaid evttohasat, jienastanbáikkit ja áiggit https://inarinseurakunta.fi/

Ohcejogas searvegotteválggaid evttohasat, jienastanbáikkit ja áiggit http://utsjoenseurakunta.fi/

Tästä on kyse

Inarin ja Utsjoen ylimääräiset seurakuntavaalit

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perustamisen vuoksi seurakuntavaalit ovat Inarissa ja Utsjoella puoli vuotta aikaisemmin kuin muualla. Ennakkoäänestys 12-16.3. ja varsinainen vaalipäivä on palmusunnuntai 25.3. 2018.

Seurakuntayhtymässä valitaan yhteinen kirkkovaltuusto, johon tulee 21 jäsentä, niistä 16 Inarista ja viisi Utsjoelta. Eri vaalilla valitaan kumpaankin seurakuntaan seurakuntaneuvosto, johon tulee Inarissa 12 jäsentä ja Utsjoella kahdeksan.