Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Álb­mot­beaiv­ve fá­lal­da­gat gáv­po­giin ja gi­lii­guin – Ovtta beaivvi doalut šad­da­goahtán má gga beaivvi dáhpá­husrái­dun

-
Kuva: Antti Sallinen


Dán jagi dáhpáhuvvá erenoamáš olu Helssegis, go doppe lea Saamenmaa temávahkuid áigge lágiduvvon moanat dáhpáhusat, bargobájit, čájáhusat, konsearttat ja guossit leamaš Mátta- ja Davvi-Haagas ja Pitäjämäki guovlluin.

Sámi álbmotbeaivve Helssega universitehta sámedutkama lágádus bovde olbmuid čalmmustahttit álbmotbeaivvi Porthania olggobealde. Helssega ON nuorat ordnejit álbmotmuseas ILO 169 -dáhpáhusa, sámi filmmat čájehuvvojit Orion teáhteris ja kulturguovddáš Caissas. Eahkes Savoy -teáhteris lea Elle Márjá & Vassvik -konsearta.

Tampere gávpogis lágidit Staalon kaato, mas lea fárus earret eará Ailu Valle.

Oulu váldogirjirájus ordnejuvvo iđđes sámegielat máinnas- ja musihkkaboddu. Dasto eahkes Mäntylä Snellman -beaiveruovttus ordnejuvvo olles bearraša Sámi beaivi.

Roavvenjárggas ortodoksalaš searvegoddi fállá duorastaga eahketčaiju ja guokte nuortalašfilmma. Lassin Roavvenjárgga sámi searvi ordne álbmotbeaivedoaluid.

Sámeguovllus doalut lágiduvvojit goittot Anáris, Čeavetjávrris, Heahtás ja Ohcejogas.

Anáris lágiduvvojit olles beaivvi iešguđege lágan dáhpáhusat. Doppe earret eará čájehit filmmaid ja muitalit čájáhusaid birra. Máŋgga sámi lágádusas leat rabas uvssaid beaivi ja ná bovdejit olbmuid oahpásmuvvat sin doaimmaide.

Anáris álbmotbeaivvi mállásiid fállet searvegottedálus ja girkus lea ekumenálaš bismmámeassu. Anára ja Soađegili searvegottit ordnejit dalle oktasaš sáhtu messui.

Heahtás fállet beaiveboradeami ja gáhkokáfiid Luovatupas.

Ohcejohka ja Sirbmá lágidit álbmotbeaivedoaluid vurrolagaid. Dán jagi lea Sirpmá gili olbmuid vuorru lágidit eahketdoaluid. Ohcejoga ealligovvateáhteris Davvenásttis čájehit ođđa Chihiro ilmmiid gaskkas filmma.

Čeavetjávrris Nuortalaš kulturruhtarádju ovttas ovttasbargoguimmiiguin čájehit ođđa nuortalašfilmmaid muhto maid arkiivafilmmažiid skuvllas.

Olu dáhpáhusat lágiduvvojit maid ovdal ja maŋŋá álbmotbeaivvi.

Tästä on kyse

Kansallispäivä

Tänä vuonna saamelaisten kansallispäivän kansallispäivänä tapahtumia järjestetään niin kaupungeissa kuin kylissäkin.

Elokuvianäytöksiä ja koko kylän tapahtumia järjestetään Inarissa, Hetassa, Sevettijärvellä ja Utsjoella. Vuotsosta järjestetään bussikuljetus Inariin.

Helsingissä järjestetään useita tapahtumaia, kuten mini-Skábmagovat -elokuvailta Cinema Orionissa, elokuvanäytös Kulttuurikeskus Caisassa, Elle-Márjá Eiran ja Vassvikin konsertti Savoy -teatterissa, ILOlla eteenpäin - saamelaisten oikeudet Suomessa -tapahtuma kansallismuseossa.