Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

sudoku

Lupon teh­tä­vä­au­kea­ma ei il­mes­ty­nyt tek­nis­ten on­gel­mien vuoksi – Tutustu ris­ti­koi­hin ja su­do­kui­hin ver­kos­sa

24.06.2021 09:39 1
Tilaajille

Nyt on ai­voil­le päh­ki­nöi­tä: sudokut ja ris­ti­kot tulivat Lapin Kansan si­vuil­le ver­kos­sa – uusi ris­tik­ko tar­jol­la joka päivä

16.02.2021 14:01