Markku Kalermo
Kuukausi

En­der­son Suarez jatkaa FC Kemissä seu­raa­vat kolme kautta

11.06.2021 14:41
Tilaajille

FC Kemi ei on­nis­tu­nut suis­ta­maan Kam­puk­sen Dynamoa val­ta­is­tui­mel­taan

23.05.2021 21:35 2
Tilaajille

FC Kemi nousi ah­din­gos­ta jat­ko­erä­voit­toon – Fut­sa­lin Suomen mes­ta­ruus rat­kais­taan Kemissä sun­nun­tai­na

23.05.2021 12:50 1
Tilaajille

FC Kemi nousi kah­des­ti kahden maalin takaa ta­soi­hin, mutta se ei riit­tä­nyt en­sim­mäi­ses­sä fut­sal-fi­naa­lis­sa

15.05.2021 20:22
Tilaajille
Vanhemmat

FC Kemillä vas­tas­sa tar­kas­ti puo­lus­ta­va fi­naa­li­vas­tus­ta­ja - Kam­puk­sen Dynamo on myös tehokas eri­kois­ti­lan­teis­sa

12.05.2021 16:56
Tilaajille

FC Kemistä ei ollut Akaa Fut­sa­lin voit­to­put­ken kat­kai­si­jak­si

01.05.2021 18:31
Tilaajille

FC Kemin ja ToPV:n matka kohti ta­voi­tet­ta jatkuu - fut­sal-lii­gan vä­li­erä­paik­ka ei kui­ten­kaan auennut hel­pol­la

25.04.2021 20:23 1
Tilaajille

Maa­li­vah­ti Slo­bo­dan Tomic va­paut­ti osu­mal­laan FC Kemin pii­nas­ta

24.04.2021 19:52
Tilaajille

FC Kemi ja ToPV ovat tänään selkä seinää vasten

24.04.2021 10:01
Tilaajille

FC Kemi ei saanut pal­lon­hal­lin­ta­pe­liään su­ju­maan, Riemu rat­kai­si kovalla präs­sil­lä ja fyy­si­syy­del­lä

17.04.2021 19:14
Tilaajille

Fut­sa­lis­sa nopea paluu lii­ga-ar­keen - FC Kemi ja ToPV eivät sorru ali­ar­vioi­maan puo­li­vä­li­erä­vas­tus­ta­jiaan

14.04.2021 15:29
Tilaajille

ToPV var­mis­ti fut­sal-lii­gan run­ko­sar­jan kak­kos­ti­lan, FC Kemin pitkä ko­ti­voit­to­put­ki katkesi

28.03.2021 19:08
Tilaajille

Fut­sa­lin he­ge­mo­nia­pe­li la­tis­tui ToPV:n yli­voi­maan

25.03.2021 21:50
Tilaajille

FC Kemi mursi En­der­son Sua­re­zin hat­tu­tem­pun myötä Riemun vas­ta­rin­nan

14.03.2021 18:46
Tilaajille

Vesa Lilja hääri FC Kemin te­ho­mie­he­nä HIFK Fut­sa­lin kaa­dos­sa

10.03.2021 20:25
Tilaajille

Liljan maalit va­paut­ti­vat FC Kemin peliä - vii­kon­vaih­teen tär­kein­tä antia oli täysi pis­te­pot­ti

14.02.2021 18:24
Tilaajille

Vii­meis­te­ly tökki FC Kemillä - Pirk­ka­lan Jal­ka­pal­lo­klu­bi ku­kis­tui kui­ten­kin toisen puo­li­ajan maa­leil­la

13.02.2021 18:16
Tilaajille

FC Kemillä oli maa­lin­te­ko­tal­koot - ko­ti­jouk­kue hioi jum­bo­jouk­kuet­ta vastaan hyök­käys­pe­liään 12 osuman verran

09.01.2021 18:51
Tilaajille

FC Kemillä tuttu tahti ko­ti­hal­lis­sa - En­der­son Suarez johti kol­mel­la maa­lil­laan Sievi Fut­sa­lin kaatoa

02.01.2021 19:09
Tilaajille

Toi­sel­la puo­li­ajal­la sulanut FC Kemi sai pe­las­tet­tua kaksi sar­ja­pis­tet­tä jat­ko­ai­ka­voi­tol­la

20.12.2020 18:37
Tilaajille