Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Lutto
“Luttojoen raakkujen lapset pääsivät laitokselta kotiin” – Helmisimpukat aloittelevat jopa 250-vuotista elämäänsä Inarin puhtaissa ja erämaisissa vesissä

“Lut­to­joen raak­ku­jen lapset pää­si­vät lai­tok­sel­ta kotiin” – Hel­mi­sim­pu­kat aloit­te­le­vat jopa 250-vuo­tis­ta elä­mään­sä Inarin puh­tais­sa ja erä­mai­sis­sa vesissä

02.09.2021 08:09 3
Tilaajille
Yli satavuotiaat raakut elpyivät lisääntymään – Luton jokihelmisimpukkaa uhkaa ikääntymisen aiheuttama sukupuutto, mutta nyt Konneveden synnytyslaitoksella on saatu nähdä syntymän ihme

Yli sa­ta­vuo­tiaat raakut el­pyi­vät li­sään­ty­mään – Luton jo­ki­hel­mi­sim­puk­kaa uhkaa ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­ma su­ku­puut­to, mutta nyt Kon­ne­ve­den syn­ny­tys­lai­tok­sel­la on saatu nähdä syn­ty­män ihme

19.06.2021 18:30 2
Tilaajille