kaavapäätös
Siirtyykö tuulipuistopäätösvalta kunnilta matkailulle ja poronomistajille?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Siir­tyy­kö tuu­li­puis­to­pää­tös­val­ta kun­nil­ta mat­kai­lul­le ja po­ro­no­mis­ta­jil­le?

04.05.2021 06:00 15
Tilaajille