Järjestelykeskus
Lyseon tarinassa yhdistyvät vallankumous, maailmansota, pakolaiset ja kansansivistys  –Suomen historia on eletty läpi Grand Hotelissa

Lyseon ta­ri­nas­sa yh­dis­ty­vät val­lan­ku­mous, maail­man­so­ta, pa­ko­lai­set ja kan­san­si­vis­tys –Suomen his­to­ria on eletty läpi Grand Ho­te­lis­sa

09.11.2019 07:30 0
Tilaajille