Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

CMX
Äänestys: CMX on paras torniolainen musiikkiviihdyttäjä

Ää­nes­tys: CMX on paras tor­nio­lai­nen mu­siik­ki­viih­dyt­tä­jä

17.02.2021 13:27