Ahmaa saa taas met­säs­tää – mi­nis­te­riö sallii kah­dek­san poik­keus­lu­paa po­ron­hoi­to­alueel­le

Ahmoja saa edelleen metsästää pohjoisella ja itäisellä poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen mukaan ahman metsästykseen voidaan myöntää enintään kahdeksan poikkeuslupaa. Määrä on sama kuin kahtena edellisenä vuonna.

– Rajoitetun metsästyksen tavoitteena on mahdollistaa merkittäviä porovahinkoja aiheuttavien yksilöiden poistaminen. Vaikka ahmojen porotaloudelle aiheuttamat vahingot ovatkin viime vuosina vähentyneet, niiden taloudellinen arvo on edelleen merkittävä, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ministeriön tiedotteessa.