Ää­ne­kos­ken bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nut­ta­ja kon­sul­tik­si myös Kemin jät­ti­teh­das­hank­kee­seen

Biotuotetehtaan investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020.

Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan rakennuttajakonsultiksi on valittu Fimpec Oy. Fimpec oli rakennuttaja myös biotuotetehtaalla Äänekoskella.

Fimpec konsultoi Metsä Groupiin kuuluvaa Metsä Fibreä rakentamisessa hankesuunnittelun aikana. Suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset uuden biotuotetehtaan investointipäätökselle, joka tehdään aikaisintaan kesällä 2020.