Uusi Rovaniemi

Lukijalta: Vastuutonta politikointia jätehuollossa

Raija Suopajärvi
Kirjoittaja arvostelee esitystä kunnan järjestämästä jätekuljetuksesta. Arkistokuva.

Kirjoittaja arvostelee esitystä kunnan järjestämästä jätekuljetuksesta. Arkistokuva.

Kauko Kivilehto, ympäristöalan asiantuntija, Avection Ky

Rovaniemen kaupungin jätehuoltoviranomainen esittää, että koko kaupungin alueella siirryttäisiin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Vastuuton viranomainen voi tehdä kyllä vastuuttomia esityksiä, mutta että asukkaiden, yrittäjien ja alan työntekijöiden valitsemat luottamushenkilöt hyväksyvät ajattelemattomuuttaan ja tietämättömyyttään virkamiesten vastuuntunnottomat esityksen, on hämmästyttävää.

Kaupungininsinööri Peuraniemi tuo esiin päästöjen vähentämisen, mahdollisen hintojen laskun ja yhteiskeräyspisteiden lisäämisen mahdollisuuden.

On tehty useita selvityksiä (Ramboll/FCG), jotka todistavat, että päästöjen osalta muutoksella ei ole juurikaan merkitystä. Myös taloudellinen merkitys kuluttajalle on mitätön, joskus jopa kalliimpi.

Yhteiskeräyspisteiden lisäämisen mahdollisuuteen kuljetusmallin vaihtamisella ei ole mitään merkitystä.

Kunnallistamisen tarpeellisuutena mainitaan myös niin sanotut vapaamatkustajat, joita Peuraniemi väittää olevan noin 4 000. Tämä on virkamiesvastuulla oleva asia. On aivan sama kumpi järjestelmä on kysymyksessä, virkamies vastaa tästä. Yrittäjät ottavat varmasti kaikki asiakkaat vastaan!

Peuraniemi tuo esiin myös jätehuollon kehittämisen niin, että se olisi kunnan järjestämässä kuljetusmallissa helpompaa. Paras kehittämismalli luodaan yrittäjien ja jätehuoltoyhtiön välisellä yhteistyöllä. Siten mahdollistetaan monipuolisempi lajittelutarjonta ja tehokkaampi kierrätys ja parhaat kiertotaloutta mahdollistavat mallit. Kunnallisessa järjestelmässä ollaan enemmän sitouduttu jätteen polttoon kuin kierrätykseen.

Rovaniemellä olisi ehdottomasti siirryttävä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen, myös niissä 22 reuna-alueen kohteessa. Tällöin saataisiin myös ne alueet synkronoitua toimivaan kuljetusjärjestelmään, ja ainakin siltä osin päästöjen vähentämiseen.

Kuntien luottamushenkilöiden ja – totta kai – myös virkamiesten tärkeimpiä tehtäviä on paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen.

Jätekuljetusten kunnallistaminen on pahinta myrkkyä, mitä luottamushenkilöt voivat yrittäjille ja heidän työntekijöilleen syöttää.

Kunnallistamisen karmeana esimerkkinä oli Lakeuden Etapin Seinäjoella. 16 pientä alueen jätehuoltoyrittäjää jäivät ilman urakkaa, kun norjalainen ja ranskalainen yritys sai kaikki urakat. Vain yksi sai pienen kunnan urakan, mutta ei saa ajaa oman kunnan jätteitä.

Tämän esimerkin seurauksena ei kunnallistamista juurikaan tapahdu. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä Vaasan seutu. Joulukuussa 2018 virkamies esitti vuosien vääntämisen seurauksena kunnallistamista, mutta lautakunnan korkea tietoisuus mahdollisista seurauksista tuotti äänestyksessä yksimielisen päätöksen: ei kunnallisteta!

Kuntaliitto ajaa kunnallistamista omin eväin. Mainitsee, että 60 prosenttia Suomen asukkaista on kunnallisen jätehuollon piirissä. Kyllä kai, kun pääkaupunkiseutu Tampere ja Jyväskylä ovat. Vain murto-osa kunnista on valinnut kunnan mallin.

Kuntaliitto aja asiaa myös niin, että kunnan malli olisi niin sanottu perusmalli. Näin ei ole, vaan jätehuoltojaoksella on kaksi tasa-arvoista vaihtoehtoa valittavana!

Nyt järkeä päätöksentekoon: ei kunnallistamista, vaan paikallisen toimeliaisuuden vahvistamista, paikallisten yrittäjien toimintaedellytysten vahvistamista ja luottamuksen osoittamista heille ja heidän työntekijöilleen.


Kommentit (1)

  • Markku Illikainen

    Jätteenkuljetusten järjestäminen logistisesti niin, että sama auto tyhjentää järjestelmällisesti kaikki jäteastiat tyhjennysalueellaan tuottaa aikasäästöjen lisäksi ympäristöhyötyjä. Yhden ajoneuvon pakokaasu- ja melupäästöt ovat tietysti pienemmät kuin mitä päästöt olisivat, jos tyhjennyksiä suorittaisi useampi auto. Kunnan kilpailutta jätteenkuljetus antaa mahdollisuuden tehostaa kuljetuksia ja vähentää päästöjä. Jätteenkuljetukset tehdään jätteiden kuljettamiseksi, ei sen takia, että ne työllistäisivät kuljetusyrityksiä. Onnittelen Rovaniemeä hyvästä päätöksestä!

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös