Rovaniemen viiden aluelautakunnan toimintakokeilun aikana 2013–2016 saatiin hyviä tuloksia, jotka kannustavat jatkamaan aluelautakuntien työtä ja edelleen kehittämään toimintaa ilman kokeiluaikaa.

Toiminnan tuloksista voin nostaa esiin muutamia.

Kaikki aluelautakunnat ovat pystyneet toteuttamaan toimintansa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti eikä ylityksiä ole tullut, vaan jopa säästöjä on saavutettu, vaikka toiminnalla on voitu palvelujen tasoa ja saatavuutta parantaa.

Kylien väki on aktivoitunut entisestään. Siitä näyttönä aluelautakunnille esitetyt useat aloiteideat perusteluineen ja uudet perustetut kyläyhdistykset. Kylien yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat lisääntyneet, josta näyttönä kylien yhteiset tapahtumat ja niihin osallistumiset.

Kylillä toimiville yrityksille on järjestetty Peräpohjolan kehityksen ja Kylien kehittämissäätiön kanssa yhteisiä hanketoiminnan opastustilaisuuksia ja näin yrityksien ja kyläyhdistyksien valmius hanketoimintaan on saatu paremmaksi. Myös kylien asukkaita on opastettu hanketoimintaan.

Aluelautakunnilla on ollut tavoitteena saada kylille kokous- ja toimintatilat sekä kuntoilu- ja liikuntatilat, joita alueen järjestöt ja kerhotoimijat voivat käyttää. Tämä on suurimmilta osin toteutunut, mutta aina kehittämisen tarvetta on.

Aluelautakunnat ovat edesauttaneet tarpeellisten hankkeiden käynnistämistä. Likellä-hanke tuottaa Onni-bussilla hyvinvointipalveluja kylien asukkaille ennalta ehkäisevinä terveyden lähipalveluina sekä muun muassa kulttuuripalveluja. Hyvinvointipalvelujen tarjontaa on tavoitteena lisätä jo kevään aikana.

Aluelautakunnat ovat osallistuneet myös Raito-osuuskunnan perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Osuuskunnan tavoitteena on toteuttaa työllisyys- ja palvelutoimintaa, joka työllistää kylien ihmisiä ja edesauttaa kylin palvelutarjonnan lisääntymistä sekä vähentää kaupungin työllisyys- ja palvelukustannuksia.

Lisäksi on vireillä tiedottamisen kehittämiseen pyrkivä hanke. Tällä hankkeella on tavoitteena kaupunkilaisten yhdenvertainen tiedonsaanti asuinpaikasta riippumatta ja sen saavuttamiseksi tulee saada tarvittavat yhteydet ja laitteet.

Lapin yliopisto on tehnyt tutkimuksen aluelautakuntiemme kokeilun onnistumista. Tutkimus osoitti kokeilun onnistuneen ja näkemys oli, että toimintaa tulee jatkaa ja edelleen kehittää. Kokeilussa on päästy pisimmälle lähidemokratian toteuttamisessa maassamme ja maamme rajojen ulkopuolellakin.

On syytä huomioida se tosiasia, että ministeriöissä on erittäin myönteinen arvostus Rovaniemen aluelautakuntien kokeiluun, jossa lähidemokratian toteuttamisella on saanut tuloksia, jotka on maamme hallitusohjelmassakin. Rovaniemen kaupunkia arvostetaan lähidemokratian ja lähipalvelujen uranuurtajana.

Tämän johdosta on kokeilusta paikallaan antaa kiitokset päättäjille ja toiminnan valmistelusta vastaaville viranhaltijoille ja toiminnan toteutuksesta vastaaville luottamushenkilöille sekä kyliemme asukkaille.

Jaakko Huttunen

Sodankyläntien aluelautakunnan pj.

Kaupunginvaltuutettu (vas.)


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös