Luonddu ivnnit njáhke gáktevuolppuide

Anssi Jokiranta
Luonddu ivnnit njáhke gáktevuolppuide

Duojár Ann Majbritt Eriksen ja su duojit Lappi universitehta Interwoven -cájáhusas.

Outi Paadar

- Leago dát du mielas dáidda? jearrá Ann Majbritt Eriksen ja geahččá biktasiid mat leat čájáhusas mielde.

Buorre gažaldat man ferte bisánit smiehttat. Goal mo dat dál leage?

Ledne ovttaoaivilis ahte dát biktasat leat duojit iige nuge dáidda. Gávnnahetne ahte dát leat eanet dáiddaduojit.

- Dát leat gáktevuolpput, muhto eai gávttit gale, čilge Eriksen.

Dát gáktevuolpput leat oassi Eriksena duodjemagistara loahppabarggu, mainna gearggai jagis 2015.

Eriksen lohká viežžan jurdagiid luonddus.

- In livčče muđui fuomášan goarrut jur ná, guorahallá Eriksen.

Čájáhussii gullet govat maid mielde gáktevuolppuid ivnnit leat fuomášuvvon ja lassin divttat njealji jahkodaga mielde.

- Illá fuomášin mo galggan beassat ovddos guvlui bargguinan de dikten luonddu mearridit, čilge Eriksen.

- Gehččen ja čuvvon ollu mo luondu rievdá, muitala Eriksen.

Okta gákti lea ruškat čavčča ivnniid mielde. Čavčča čuovvu dálvi ja skábma.

- Dálvvi ivnniid várás mátkkoštin Bergena dáiddaskuvlii báidnit láđđi iešguđege ivdnái, lohká Eriksen.

- Báidnen láđđi guvges ivnniide, dego guvges alit, fiskat ja ruoksat, joatká son.

Skábmagáktevuolpu lea sevdnjes alit ja geassegáktevuolpuges ruoná.

- Máŋgasat leat jearahan giđa gáktevuolppu ja mun lean dás jurddašaddan makkár dat livčče, de jurddašin maid goarrut, mojohaddá Eriksen.

Eriksen lohká fuomášit gehččiid siste sápmelaččaid.

- Earát gehččet biktasiid dego dáidaga nie vehá guhkkin, muhto sápmelaččat mannet lahka ja gehččet mo lea gorrojuvvo ja guvlet holbbi detáljaid.

Holbbi leage vuogas geahččat go Eriksen lea čuoldán juohke holberavdda.

Interwoven -čájáhus lea oassin Roavvenjárgga Arctic design vahku. Čájáhusa vuolggasadjin lea giehtaduodjedáidduid ja árbevieruid heiveheapmi dálá dáidagii ja árktalaš bivttashábmemii. Čájáhusas leaba mielde maid guokte duodjemagistara Sámi allaskuvllas. Eriksena lassin mielde leat Maarit Magga duojit ja dáidagat. Čuovvovažžan čájáhus mátkkošta Islándii.

Interwoven –čájáhus Lappi universitehta dáidaga dieđagotti čájáhuslanjain 9.3. rádjái.

Luonnon värit inspiroivat ompelemaan

Mistä on kyse?

Interwoven -näyttelyn lähtökohtana on käsityötaitojen ja -perinteen soveltaminen nykytaiteessa ja arktisessa muotoilussa.

Näyttelyssä on mukana saamelaiskäsitöitä. Ann Majbritt Eriksen ja Maarit Magga ovat Saamelaisesta korkeakoulusta valmistuneita taiteilijoita, joiden työt ovat mukana näyttelyssä.

Näyttely Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan gallerioissa 9.3. asti.


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös