Eanet sámegiella girjerájuide – Kulturbuvttadeaddji galgá lágidit dáhpáhusaid ja buvttadit lasi sisdoaluid

Outi Paadar
Eanet sámegiella girjerájuide – Kulturbuvttadeaddji galgá lágidit dáhpáhusaid ja buvttadit lasi sisdoaluid

Spesiálagirjerádjodikšu Irene Piippola lea ilus, go leat fidnen ruhtadeami guovtti prošektii. Sápmelaš spesiálagirjerádju doaibmá Roavvenjárgga gávpotgirjeráju Lappi-ossodagas.

Outi Paadar

Roavvenjárgga gávpotgirjerájus álgá farggabáliid Eanet sámegiella girjerájuide -prošeakta. Dan ulbmilin lea buktit lasi sámegielat sisdoaluid sámeguovllu girjerájuide ja Roavvenjárgii.

–Mis lei álgoáigumuš oččodit riikaviidosaš ja fásta doaimma johtui, muhto šattaige mearreáigásaš prošeakta. Lassin EJB-guovddáža ruhtadeapmi lea oaivvilduvvon Lappi eanangoddái, de dát ráddje prošeavtta guovllu, čilge Suoma sápmelaš sierragirjerádju spesiálagirjerádjodikšu Irene Piippola.

Prošeaktii bálkáhuvvo kulturbuvttadeaddji beannot jahkái.

–Mis lea ulbmil almmuhit barggu ohcan láhkai lagamus áiggiid nu, ahte son álggášii bargat suoidnemánu álggos.

Kulturbuvttadeaddji bargun lea buvttadit sisdoaluid ja ordnet dáhpáhusaid ovttas spesiálagirjerájuin ja sámeguovllu girjerájuiguin.

–Dat doaimmat ovddidit sámegiela lohkama ja girjjálašvuođa muhto maiddái servodatlaš ja kultuvrralaš ságastallama. Mánáid lohkandáiddu ovddideapmi lea dás buot deháleamos. Dan deattuha maid ođđa girjerádjoláhka ja dathan guoská maid sámegiela.

Sámegielat sisdoalut buvttaduvvojit maid internehttii ja dat leat dan bokte buohkaide ávkin.

–Su bargobáiki lea dáppe Roavvenjárggas ja lea min bargoskibir, čilge Piippola.

Jagis 2011 almmuhuvvui viiddes sámeguovllu girjerádjočielggadeapmi. Dan vuođul leat biddjon johtui iešguđege lágan doaibmabijut.

–Jos muhtun muitá Johtti girjerájus -prošeavtta, de dát ođđa prošeakta lea joatkka dasa.

Ovdalaš prošeavttaid áigge leat buvttaduvvon juo sámegielat sisdoalut dego lohkandiploma, virtuála girjeguigosat mánáide, mo čuoikkat besse máilbmái -video ja máinnasbottut mánáide.

Lassin mis leamaš hástalus ođasmahttit sámi sisdoaluid liŋkkaid ruovttusiiddus, muhto dasa boahtá buorádus go kulturbuvttadeaddji lea bálkáhuvvon, illuda Piippola.

Su mielde sis lea maid nubbi, smávit prošeakta jođus. Dan ulbmil lea ráhkadit oahpahuspáhka, mii lea oaivvilduvvon suomagielat luohkáide ja boahtá sisttisdoallat materiála sápmelaččaid birra.

Geahča maid:

Sámiguovllu girjerádjobálvalusat -ruovttusiidu

Suoma sápmelaš spesiálagirjeráju ruovttusiidu

Lisää saamen kieltä kirjastoon

Rovaniemen kaupunginkirjastossa alkaa hanke, jonka tavoitteena on tuoda lisää saamen kieltä saamelaisalueen kirjastoihin ja Rovaniemelle.

Hankkeeseen palkataan määräaikainen kulttuurituottaja, joka tuottaa saamenkielisiä sisältöjä ja organisoi tapahtumia yhteistyössä erikoiskirjaston ja saamelaisalueen kirjastojen kanssa. Sisältöjä tuotetaan myös internettiin hyödynnettäväksi.

Lisää saamen kieltä kirjastoon -hankeaika on 1.7.2018-31.12.2019.


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös