pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Ro­va­nie­mi reagoi jäl­ji­tys­ruuh­kaan: Koulu- ja päi­vä­ko­ti­al­tis­tuk­sis­ta ei enää ka­ran­tee­ne­ja, ko­ti­tes­te­jä suo­si­tel­laan

Rovaniemellä koululuokassa tai päiväkotiryhmässä altistuneita ei enää määrätä karanteeniin.
Rovaniemellä koululuokassa tai päiväkotiryhmässä altistuneita ei enää määrätä karanteeniin.
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemellä koululuokassa, päiväkotiryhmässä, lukiossa tai ammattioppilaitoksessa koronavirukselle altistuneita lapsia ja nuoria ei enää määrätä karanteeniin. Uusi käytäntö alkaa heti torstaina.

Kaupungin mukaan kouluissa ja päiväkodeissa altistuneiden joukko on tällä hetkellä niin suuri, ettei altistuneita pystytä enää jäljittämään.

Jos lapsella todetaan koronatartunta, huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan on tärkeä ilmoittaa siitä välittömästi koululle tai päiväkodille. Tartunnan saaneen on jäätävä eristykseen.

Tieto koulun ja päiväkodin kautta

Tieto altistumisesta koululuokassa tai päiväkotiryhmässä välitetään ryhmän huoltajille tai täysi-ikäiselle opiskelijalle koulun tai päiväkodin kautta.

Altistuneita kehotetaan välttämään tarpeettomia lähikontakteja, kuten harrastustoimintaa ja kavereiden tapaamista sekä huolehtimaan terveysturvallisuudesta maskin käytöllä, hyvällä käsihygienialla ja turvaväleillä.

Kaupungin mukaan lähikontaktien välttämisellä pyritään hillitsemään epidemian leviämistä.

Päiväkodista voi perheen tilanteen salliessa jäädä pois, mutta koulusta poissaoloon tarvitaan koulun lupa. Näissä tilanteissa ei kuitenkaan synny oikeutta vanhemman tartuntatautipäivärahaan.

Kotitestejä viisi päivää

Altistuneen lapsen tai opiskelijan testausta kotona suositellaan aamuisin ennen kouluun tai päiväkotiin lähtöä siihen asti, kun altistumisesta on kulunut viisi vuorokautta.  Toistaiseksi kotitestit on Rovaniemen kaupungin mukaan jokaisen maksettava itse.

Kotitestaus on kaupungin suositus, jolla myös pyritään hillitsemään koronatartuntojen kasvua.

Kouluun tai päiväkotiin saa mennä vain oireettomana, vaikka kotitesti olisi negatiivinen.

Eristyspäätös viralliselta testipaikalta

Mikäli kotitestin tulos on positiivinen, lapsen tai opiskelijan tulee jäädä eristykseen. Eristyspäätöstä ja tartuntatautipäivärahaa varten tarvitaan lisäksi koronatestitulos virallisessa testauspisteessä otetusta koronatestistä.

Kaupunki tiedotti uudesta käytännöstä huoltajille keskiviikkoiltana muun muassa koulujen Wilma-järjestelmän ja päiväkotien Edlevo-sovelluksen kautta.

Rovaniemen kaupungin terveydenhuolto ohjeistaa erikseen niitä vanhempia, joiden lapsi on ollut aiemman ohjeen mukaisesti karanteenissa ja joilla on tarve karanteenipäätökselle tartuntatautipäivärahan hakemista varten. Ohje tulee myös karanteenissa olleille täysi-ikäisille opiskelijoille.

Rovaniemen kaupungin keskiviikkona tekemä linjaus karanteeneista luopumisesta koskee vain kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuneita altistumisia.

Kaupunki tiedottaa asiasta tarkemmin lähipäivinä koulujen ja päiväkotien kautta.

Uutista täydennetty 20.1.2022 klo 9.57: Lisätty tieto, että positiivinen kotitestitulos pitää tartuntatautipäivärahaa ja eristyspäätöstä varten vahvistaa virallisessa testipisteessä ja lisätty myös tieto kaupungin terveydenhuollon tulevista ohjeista.

Uutista täydennetty 20.1.2022 klo 12.16: Lisätty Rovaniemen kaupungin täsmennys, että asia koskee myös toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita eli lukiolaisia ja ammattioppilaitoksissa opiskelevia.

Lue myös:

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys muuttuu Län­si-Poh­jas­sa: po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saanut kertoo ka­ran­tee­ni­oh­jeet al­tis­tu­neil­le, to­dis­tuk­sen voi pyytää säh­kö­pos­tit­se

Ro­va­nie­mel­lä lähes vii­den­nes lap­sis­ta pois kou­lus­ta – ko­ko­nai­sia luokkia ase­te­taan ka­ran­tee­niin nyt vain poik­keuk­sel­li­ses­ti

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä voi olla Ro­va­nie­mel­lä jopa yli viikon viive, ylei­sem­min 1–2 päivää – tar­tun­nan saaneen kan­nat­taa itse kertoa lä­hi­kon­tak­teil­leen sai­ras­tu­mi­ses­taan

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen kat­so­taan Lapissa yhä kan­nat­ta­vak­si – työllä hil­li­tään tar­tun­ta­huip­pua ja sääs­te­tään kus­tan­nuk­sis­sa