Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ro­va­nie­mel­lä tulossa lä­hi­tuot­ta­jien jou­lu­mark­ki­nat – myy­jäk­si voi il­moit­tau­tua mak­sut­ta

Hirvaalla hotelli Metsähirvaalla järjestetään joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna lähituottajien joulumarkkinat.

Tapahtuman myyntipaikat ovat ilmaisia, ja ilmoittautumisaikaa myyjäksi on vielä 27. marraskuuta asti. Tapahtuman järjestää Maaseuturahaston rahoittama ja Lapin ammattikorkeakoulun Yhteistyöllä tulevaisuuteen -hanke yhteistyössä Hotelli Metsähirvaan kanssa. Myyntipaikkaa voi tiedustella osoitteesta info@metsahirvas.fi tai numerosta 0400 315 099.

Markkinoiden yhteydessä järjestetään myös ylimääräinen Reko-jako kello 12–13. Sen tilauksia voi tehdä Rekon Facebook-ryhmässä.

Joulumarkkinat la 4.12. klo 11–16 Hotelli Metsähirvaalla, Toukolantie 49.